Každý z nás je unikátny, má talent a nadanie na niečo iné. Zároveň sa všetci nachádzame na rôznych stupňoch duševného vývoja a preto aj zdanlivo identickí jedinci vždy zbierajú v živote rôzne skúsenosti. Poznám mnohých ľudí, ktorí dlhé roky snívajú o tom, že sa budú profesionálne venovať úplne inej pracovnej činnosti. Potom je tu iná skupina ľudí, ktorí majú radi svoju prácu, prekážajú im však napríklad nevhodne nastavené korporátne procesy alebo manažérske praktiky a s tým súvisiace obmedzenia a prekážky. Tieto im väčšinou bránia v rozvoji kreativity a možnosti uplatniť inovácie v rámci zaužívaných, často veľmi rigidných postupov.

Títo jedinci by hravo zvládli nastaviť tieto procesy lepšie vo vlastnej spoločnosti, avšak niečo ich stále brzdí. U väčšiny z nich som vypozorovala viacero spoločných faktorov, prečo tak dlho otáľajú s ponorením sa do nebrebádaných podnikateľských vôd. Keď sa začneme pravidelne ocitať v niektorých alebo aj vo všetkých nasledovaných situáciách, môže nám naše vnútro našepkávať, že sme pripravení na štart vlastného podnikania.

Vášeň pre nové dobrodružstvo

Predstava, že sa denno denne venujeme činnosti, ktorú celým svojím srdcom milujeme, je taká silná, že dokáže rozbúchať nejedno ľudské srdce a privodiť nám známe šteklenie v brušku. Vstup do vlastného podnikania, v rámci ktorého si splníme sen o vytúženej práci, vedení ľudí, pomoci iným, ako aj milovanej slobode, možno pokojne prirovnať k začiatku napínavého a tajuplného rozprávkového dobrodružstva s otvoreným koncom. Je to cesta, ktorá je pre nás nová a vyžaduje si zavedenie množstva nových návykov.

Pri štarte vlastného podnikania získavame viac vytúženej slobody, ktorá však so sebou nesie aj oveľa viac zodpovednosti. Stávame sa zodpovednejší za všetky naše rozhodnutia a často sme to my sami, na kom leží posledné slovo pri rozhodovaní o určitej záležitosti. Ak máme aj ďalších spolupracovníkov alebo zamestnancov, uvedomujeme si, že naše rozhodnutia sa dotýkajú aj týchto ľudí a ich rodín. Je tak veľmi dôležité, aby sme ostali skutočne bdelí a všetky rozhodnutia prijímali v pokojnom a rovnovážnom stave.

To však neznamená, že máme prestať snívať. Ba naopak, treba si so železnou pravidelnosťou dopriať aj počas dňa okamihy pokoja sami so sebou, kedy budeme snívať a predstavovať si všetko, po čom túžime. Nezabúdajme, že my sami sme tvorcami našej reality a ak sa naše podnikanie neuberá správnym smerom, je na mieste retrospektívny pohľad do nášho vnútra a vyhmatanie príčin, ktoré sme sami nastolili a ktoré sa nám následne neželaným spôsobom manifestovali v našej realite.

Nápad, ktorému veríme

Mnohí z nás majú množstvo skvelých nápadov, ktoré však nikdy neuzrú svetlo sveta. V lepšom prípade ostanú ležať zapadnuté prachom v šuflíku nášho pracovného stola, v tom horšom sa objavia ako skvelé idey iných vynaliezavých jedincov, ktorí si ich “požičali” alebo sa nimi dokonale “inšpirovali”. Ak máme skutočne dobrý nápad, s ktorým sa dokážeme stotožniť, vložiť do neho naše skúsenosti a uplatniť nadobudnuté zručnosti, vložiť do jeho realizácie celé svoje srdce a cennú energiu, tak možno povedať, že máme v rukách nápad, ktorému dôverujeme.

Tento nápad je presne tou iskrou, ktorá dokáže zapáliť veľký oheň a v kombinácii s ostatnými faktormi sa môže stať štartérom na našej podnikateľskej púti. Dobrý nápad sám o sebe však ešte nestačí a aj preto mnohí nadšenci ostanú stáť práve na tejto méte. V ďalšom kroku je totiž potrebné začať podnikať reálne kroky na jeho uvedenie do reality.

Ľudia, ktorým veríme

V praxi si môžeme všimnúť, že za každým úspešným podnikaním stojí určitý človek so svojou myšlienkou, ktorý uveril sám sebe aj svojej myšlienke. Niektorí z nás radi hovoria, že je to len biznis. Ja si však myslím, že za každým biznisom sú predovšetkým konkrétni ľudia. Každý zakladateľ podnikania prináša so sebou aj veľký kus seba a to, čo je mu vlastné, blízke a čo charakterizuje jeho osobu i chovanie, odráža aj firemná kultúra v jeho spoločnosti.

Krásne to vystihuje aj príslovie “vrana k vrane sadá”, čo možno inými slovami vyjadriť aj tak, že do života si priťahujeme len to, čo sme my sami. Platí to aj pre situácie, okolnosti i ľudí, ktorých stretávame v podnikaní. To znamená, že ak sa nám nepáčia naši spolupracovníci, manažéri, obchodní partneri a iní ľudía, s ktorými prichádzame do kontaktu, je to opäť čas na retrospektívny pohľad do nášho vnútra s kritickým zhodnotením, či náhodou neodrážajú naše aktuálne vnútorné nastavenie.

Ak je všetko v poriadku, tak nám do cesty prichádzajú situácie a ľudia, s ktorými zdieľame napríklad rovnaké alebo podobné podnikateľské myšlienky, nápady alebo sa neuveriteľným spôsobom dopĺňame a toto všetko sa deje práve v tomto okamihu. Akoby nám to hovorilo, že pozri sa, máš super myšlienku, nápad a máš tu aj ľudí, ktorí sú na tom rovnako. Ak týmto ľuďom aj dôverujeme, je to ďalšia situácia, ktorá nám môže naznačovať, že prišiel čas na štart vlastného podnikania.

Dôvera v seba

Pri čítaní predchádzajúcich odsekov si môžeme všimnúť jednu dôležitú vec – skoro všade narážame na pojem dôvera. Dôvera v nápad, myšlienku, sen a v ľudí, ktorí nám prichádzajú do cesty. Mnohí z nás sa dostanú až po tento bod a tu sa zastavia. Prečo je to tak? Sama som to prežila a aj od mnohých ďalších ľudí zo svojho okolia viem, že sa minimálne pristavili na tejto prekážke. Aký faktor nás na tejto križovatke zastavuje? Je to dôvera v samých seba.

Dôvera, že to zvládneme, a to aj napriek tomu, že si uvedomujeme všetky riziká a možné úspechy. A, nielen to. Je to dôvera nasledovať zvolenú cestu a dôvera, že zvládneme situáciu, kedy pochybíme, pretože vieme, že aj to sú pre nás nesmierne dôležité lekcie. Som presvedčená o tom, že v živote sa dokážeme rozvíjať aj bez toho, aby nás na našej ceste stretávali zložité a veľmi ťažké situácie. Ak sme dostatočne bdelí, dokážeme negatívnu situáciu včas rozpoznať, začať ju riešiť a obracať na pozitívnu.

Výsledkom tohto stavu je, že nikdy nespadneme tak hlboko, aby nás sme sa nedokázali vyšplhať naspať nahor. V prípade, že túto bdelosť stratíme a na zlý smer nás začnú upozorňovať negatívne situácie v našom živote, máme dôveru v seba s tým, že rozpoznáme aj stratu bdelosti a s ňou spojené negatívne manifestácie. Jednoducho povedané, dôverujeme si, že zvládneme všetko, čo nás stretne bez ohľadu na to, či to bude pozitívneho alebo negatívneho charakteru.

Nové návyky podporujú kreativitu

Podnikanie je úžasná škola života nielen v tom, že sa učíme dôverovať sami sebe, svojej intuícii, jednotlivým pocitom a s tým spojeným rozhodnutiam. Jeho nesporný benefit spočíva aj v tom, že je to skutočne dynamická činnosť. Pri podnikaní sa neustále učíme nové veci, nadobúdame nové skúsenosti a zručnosti, spoznávame nové spôsoby práce a iných ľudí. Neustále nás tak núti rozvíjať sa a odhaľovať v sebe nové inšpirácie.

S tým súvisí aj potreba prijímať nové návyky, ktoré vyhovujú našim aktuálnym potrebám. Sme tak nútení neustále sa obracať do vnútra a vyhodnocovať, či daná situácia ladí s našimi najvnútornejšími potrebami alebo nie. Ak zistíme, že nie sú v súlade, sme nútení hľadať nové spôsoby a riešenia, čo neuveriteľným spôsobom podporuje našu kreativitu. Mnohí z nás sú presvedčení o tom, že nie sú schopní tvoriť alebo nie sú dostatočne kreatívni. Pri podnikaní však často zistíme, čoho všetkého sme schopní a aké úžasné výsledky môžeme dosiahnuť. V neposlednom rade nám prináša obrovskú radosť, pretože sa venujeme tomu, čo nás skutočne napĺňa a robí šťastnými.

Sloboda

Úmyselne som tento faktor použila až na záver, aj keď väčšina z nás potvrdí, že je to jeden z prvých aspektov, ktorý nás privádza na cestu podnikania. Každý z nás – bez výnimky – túži po skutočnej slobode duše. Mnohí sa túžime rozvíjať v láske, mieri a harmónii a pracovať pritom s ostatnými. To je aj jeden z dôvodov, prečo v súčasnosti také veľké množstvo ľudí siaha po podnikaní – oveľa viac, ako v minulosti. Sloboda je napokon najvyšším atribútom každého z nás.

S ňou súvisí aj konanie podľa našich najvnútornejších potrieb a ich napĺňanie. Každý z nás je tvorcom svojej reality a je dostatočne kreatívny na to, aby si ju vytvoril podľa svojich skutočných potrieb a najvnútornejších želaní. Niektorí z nás možno v tomto momente namietnu, že takýto postoj je egoistický. Pravdou však je, že neexistuje nič dôležtejšie, ako napĺňanie vlastných potrieb a s tým spojená sloboda konať. Ako som na viacerých miestach v predchádzajúcich článkoch spomenula, ak je toto napĺňanie realizované s úprimnou láskou k sebe, je s rovnakou láskou realizované aj vo vzťahu k iným. Ak skutočne rešpektujeme vlastný priestor a potreby, rovnako sa správame aj ku všetkým ostatným živým bytostiam. V praxi to môže napríklad vyzerať tak, že sa tešíme na založenie podnikania, pretože vieme, že sa budeme venovať tomu, čo nás teší.

Táto energia sa dostane aj k ľuďom okolo nás a môže ich inšpirovať, alebo môžeme spojiť sily a kráčať cestou spolu a pomôcť tak ďalším. Ak by sme však túžbu po našej slobode spojili s obmedzením iných a rozvíjali svoje činnosti na úkor ostatných. Nastolili by sme tým negatívnu príčinu, ktorá by sa okamžite alebo po určitom čase negatívnym spôsobom odrazila v našom živote. Ak však toto všetko vieme a dôverujeme si, sme na ceste skutočnej slobody a možno je to naozaj čas uvažovať o štarte vlastného podnikania.

Niekoľko slov na záver

Každý z nás je unikátny, napĺňa počas svojho života iné potreby a zbiera iné skúsenosti. Neexistuje preto ani žiadny univerzálny návod, ktorý by nám s určitosťou prezradil, že toto je ten správny čas na vstup do vlastného podnikania. Každý musí cítiť vo svojom vnútri, že teraz nastal ten vhodný okamih. Je pritom veľmi dôležité naučiť sa dôverovať svojej intuícii a pocitom, a to aj napriek tomu, že zvonku je nám často predkladané niečo iné.

Často pritom budeme stáť aj pred situáciou, ktorá je nová, nepopísaná a bude tak na nás, či a ako túto knihu naplníme novým obsahom. Želám nám všetkým veľa radosti na tejto cesta sebapoznávania, ako aj na vstupe do lákavých podnikateľských vôd. Každá, aj tá najrozbúrenejšia voda, napokon narazí na pevnú pôdu po nohami, ktorá je vhodná na vybudovanie tichého a bezpečného prístavu. Presne tak je to aj v podnikaní, kedy môžeme prežívať dynamickejšie obodbia striedané pokojnejšími. Postupne si však vybudujeme bezpečný prístav, do ktorého sa môžeme uchýliť aj v čase väčších turbulencií a ktorý nám poskytne prístrešie aj v búrkových časoch.