V súčasnosti žijeme vo vzrušujúcej dobe, kedy sa v krátkom čase mení veľké množstvo vecí. Tieto zmeny sa dotýkajú každého z nás a poskytujú nám úžasný priestor pre osobný rast. Prirodzenou vlastnosťou každého človeka je zvedavosť a objavovanie nepoznaného. Tento proces nie je ničím obmedzený, limitom môžeme byť len my sami s našimi myšlienkami, pocitmi, predstavami a zažitými vzorcami, o ktorých sme presvedčení, že sa nemôžu zmeniť. Každý z nás je však nabádaný nazrieť za dvere, ktoré sa pred nami objavujú a preskúmať, či sa za nimi predsa len neskrýva niečo oveľa lepšie.

Počas života sme sa neraz ocitli v situácii, kedy sa nám niečo nepáčilo. Pre niektorých z nás je to signál preskúmať naše vlastné myšlienky, pocity a konanie. Pre iných je to skvelá príležitosť plne sa stotožniť s úlohou obete a obviňovať z týchto neúspechov a nezdarov všetkých a všetko naokolo. Na začiatku môže byť náročné prijať skutočnosť, že všetko v živote si tvoríme sami, neskôr ho však nahradí pocit uvoľnenia a mieru, pretože pochopíme, že nik iný nie je zodpovedný za to, čo sa nám deje. Spolu s týmto uvedomením sa o slovo hlási aj zodpovednosť za naše myšlienky, pocity a konanie.

Rovnaké priťahuje rovnaké

Možno sa to na prvý pohľad tak nejaví, ale tento mechanizmus je dokonalý a nádherný. Našimi myšlienkami, predstavami a obrazmi, pomocou ktorých si vytvárame vzorce, si tvoríme celú našu realitu. Pomocou pocitov, ktoré nás pritom sprevádzajú, si tieto myšlienky a predstavy zhmotňujeme. Ak sú naše myšlienky pozitívne, tvorivé, zamerané na krásne veci a máme pri ich tvorbe pozitívne pocity šťastia, naplnenia a radosti, tak aj naša realita bude odrážať rovnaké výtvory. V prípade, že sú naše myšlienky podporené strachom, obavami a inými negatívnymi emóciami, takú realitu si vytvoríme. Myslením a cítením vytvárame energiu, ktorá má určitú vibračnú kvalitu. Rovnaké si priťahuje rovnaké.

To znamená, že ak sú naše myšlienky a pocity nižšej vibračnej kvality (negatívne), hľadajú si zhmotnenie v tejto rovine a naopak. Toto je aj odpoveď na to, prečo sa nešťastní ľudia často dostávajú do ďalších negatívnych situácií a ľudia naplnení radostným očakávaním z víťazstva, skutočne zvíťazia a darí sa im vo všetkom, na čo siahnu. Samozrejme, naše myšlienky, pocity a konania musia vychádzať z tých najčistejších motívov, musíme ich tvoriť zo srdca, nie z ega. V opačnom prípade vytvoríme situáciu, kedy niekomu niečo vezmeme alebo mu ublížime a takto vytvorená energia sa k nám musí vrátiť, pretože rovnaké priťahuje rovnaké. Zároveň tu platí zákon príčiny a následku, čo znamená, že ak zadáme príčinu naším myslením, cítením a chovaním, musíme niesť aj príslušný následok.

Uvedomenie je prvým krokom

Na začiatku je dôležité uvedomiť si, že tieto zákony platia pre každého z nás bez výnimky. Prijatím ich platnosti preberáme zodpovednosť za naše myšlienky, pocity a konanie. Na prvý pohľad to môže vyzerať veľmi zložito, že máme kontrolovať každú našu myšlienku a pocit. Mnohí sme skutoční umelci v potlačovaní našich pocitov, takže je to pre nás výzva pustiť sa týmto smerom. Ako všetko, čo je nové, je aj takýto postup len jednoduchým zvykom, ktorý je potrebné postupne začleniť do nášho bežného fungovania.

Každý z nás si pritom môže zvoliť inú techniku. Na začiatok môžeme skúsiť písať na papier, aké myšlienky sme zaznamenali a aké pocity sme pri nich mali. Môžeme si ich napríklad zapisovať počas dňa a k samotnému zhodnoteniu pristúpiť večer. Je veľmi dobré nájsť si každý deň aspoň trošku času pre seba, ztíšiť sa a spomaliť. Tento čas môžeme využiť na rekapituláciu uplynulého dňa a nastavenie do toho nasledujúceho. Môžeme tak urobiť doma, na prechádzke, v prírode alebo na akomkoľvek inom mieste, kde nebudeme aspoň na chvíľu rušení a budeme mať priestor nahliadnuť do nášho vnútra a započúvať sa do jeho tónov. Možno, že to na prvý pohľad vyzerá ako náročný proces, ale prináša naozaj skvelé výsledky.

Je veľmi zaujímavé pozrieť sa na papier obsahujúci naše myšlienky a emócie. Tento pohľad nám dokáže mnohé prezradiť o tom, čo práve prežívame alebo sme prežili v minulosti. Často nás totiž trápia aj situácie, ktoré patria do dávnej minulosti, avšak my sme ich nedokázali z nejakého dôvodu opustiť. Väčšinou nám v tom bráni niektorá z negatívnych emócií ako je pocit viny, strach zo zmeny, hnev, žiarlivosť, závisť, frustrácia a mnohé ďalšie. Ak uvidíme na papieri takúto emóciu a myslíme si, že v súčasnosti je všetko v poriadku, môže to byť dobrá príležitosť zamyslieť sa nad tým, či v sebe náhodou nedržíme nejakú minulú krivdu, ktorá nám znepríjemňuje súčasný život a odráža sa v aktuálnej realite.

Neobmedzené možnosti

Každý z nás je jedinečný a preto neexistuje žiadny univerzálny postup, ako realizovať kontrolu našich myšlienok či pocitov. Keby sme ho chceli ustanoviť, opäť by sme sami seba len obmedzovali a to by bola veľká škoda. Môžeme sa inšpirovať u iných, naša jedinečnosť nám však umožňuje zvoliť si vlastné úplne revolučné postupy, ktoré nám budú najviac vyhovovať. Dôležité je uvedomiť si, že skutočne tvorímu našu vlastnú realitu pomocou každej našej vyslovenej či nevyslovenej myšlienky, pocitu a na nich založeného konania. Je to príjemná a vzrušujúca predstava, ktorá je neodmysliteľne spojená s obrovskou dávkou zodpovednosti. Mnohí z nás si totiž doposiaľ neuvedomovali, že aj našimi nevedomými a nevyslovenými myšlienkami, môžeme ubližovať iným.

Tieto sa následne musia na základe vyššie uvedených a ďalších zákonov vrátiť k nám samým. Sledovanie myšlienok a pocitov je tak výborným indikátorom, ktorý nám pomôže lepšie tvoriť našu realitu. Tak, ako všetko, aj táto zručnosť si vyžaduje určitú prax, kým sa stane bežným návykom a súčasťou nášho života. Doprajme si preto potrebnú dávku trpezlivosti a buďme k sebe láskaví, aj keď sa nám nebude hneď dariť. Zároveň je veľmi dôležité, aby sme si úprimne odpustili všetko z minulosti, s láskou sa poďakovali týmto lekciám za ich prínos k nášmu rozvoju a nechali odísť všetko, čo nám už v tomto momente neslúži k dobru. Nie každý to zvládne úplne sám a preto ak máme pocit, že je toho na nás príliš veľa, netreba sa hanbiť obrátiť sa na tých, ktorí sú tu preto, aby nám pomáhali a viedli nás. Želám nám všetkým veľa radosti v tomto nádhernom procese objavovania samého seba a s tým spojených nezmerných možností.