Prevádzkovateľom webu bohatyotec.sk je CONTENTPRESS s. r. o.CONTENTPRESS s.r.o.Východná 497072 14 Pavlovce nad UhomIČO: 48 177 377DIČ: 2120090588Kontaktná osoba:Melánia Hujdičová0948 222 101hujdicova@contentpress.sk