Pre niektorých z nás sa podnikanie stalo spôsobom života, ktorý nie je oddelený od bežného života. Baví nás vytvárať stále niečo nové, viesť ľudí, plniť si sny, stanovené ciele a vízie, ako aj pomáhať iným dosahovať úspechy. Bez ohľadu na to, či rozhodneme stať sa spisovateľmi, hudobníkmi, dizajnérmi, grafikmi, programátormi, veterinármi alebo obchodníkmi, získavame pritom zručnosti nevyhnutné pre akýkoľvek životný úspech.

Rozhodnutie stať sa podnikateľom a niesť spolu s tým všetky sprievodné riziká nie je jednoduché. Niekedy trvá celé roky, kým ho definitívne prijmeme. Stále sme pritom len na začiatku. Väčšinou ani len netušíme, čo všetko nás ešte čaká pri samotnom výkone podnikateľskej činnosti. Vidinu veľkého zárobku a slobody u mnohých rýchlo vystrieda sklamanie z náročnosti podnikania a množstva času, ktorý im zaberie. Na tých vytrvalcov, ktorí sa v tom nestratia hneď v úvodných mesiacoch, však čakajú dôležité životné skúsenosti, ktoré sú kľúčom k akémukoľvek úspechu v živote. Platí to aj v prípade, že samotné podnikanie, pri ktorom sme sa naučili všetky tieto zručnosti, nevedie k úspešnému koncu. Aj to je totiž cenná lekcia a bohatá skúsenosť, ktorá nás niečomu naučí. Každý podnikateľ využíva nižšie uvedené zručnosti. Sú však natoľko dôležité, že pri aplikácii na iné životné oblasti, prípadne aj pri návrate z podnikania do zamestnania, nám dokážu pomáhať dosahovať akýkoľvek úspech.

Kritické myslenie

V živote neexistuje žiadna požiadavka, ktorá by si nevyžadovala aspoň jednu úroveň kritického myslenia. Pri riešení vzniknutých situácií sa každý podnikateľ snaží zbaviť sa svojich vlastných predsudkov, analyzuje pritom všetky dostupné cesty, hľadá nové alternatívy a na problém sa vždy snaží pozerať z rôznych perspektív. Takéto myslenie však možno uplatniť na akýkoľvek problém, ktorý riešime v bežnom živote alebo ako zamestnanci v určitej spoločnosti. Kritické myslenie prináša efektívnejšie výsledky a jeho pravidelným praktikovaním sa tak dokážeme výrazne posunúť v osobnom aj profesionálnom napredovaní.

Kreativita

Niet pochýb o tom, že každý podnikateľ je zároveň veľkým kreatívcom. Každý deň prijímame veľké množstvo rôznych rozhodnutí od tých bežných o tom, čo budeme mať na raňajky až po zložitejšie osobné a pracovné rozhodnutia o rozvoji alebo odchode z podnikania. Každý podnikateľ sa zároveň túži niečím odlišovať od svojej konkurencie. Obe uvedené činnosti a množstvo ďalších nás tak nútia generovať veľké množstvo rôznych kreatívnych myšlienok, ktoré následne vytvárajú základ pre kreatívne riešenia. Túto zručnosť možno využiť každý deň pri výchove detí. Pri iných činnostiach v domácnosti a môže tvoriť podklad pre nové projekty, rozširovanie podnikania či pribúdajúce podnikateľské aktivity.

Nepohodlie

Každé podnikanie so sebou prináša množstvo situácií, v ktorých sa so železnou pravidelnosťou necítime pohodlne. Stratégie, o ktorých sme si pôvodne mysleli, že sú skvelé, neprinášajú optimálne výsledky. Práca s ľuďmi je vyčerpávajúca aj v rámci náborov aj pri bežnej pracovnej prevádzke. Niektorých treba prijať, iných prepustiť, dodávatelia na nás tlačia, tovar mešká alebo nám klienti a zákazníci neplatia za dodané produkty a služby. V dôsledku vymenovaných a iných bežne sa vyskytujúcich situácií sa následne necítime pohodlne. Ich veľkou výhodou však je, že na druhej strane nás učia trpezlivosti a prinášajú so sebou stres, ktorý môže byť v zdravej miere prvotriednym hnacím motorom. Ak totiž pochopíme lekcie ukryté v daných situáciách, môže nás to posunúť vpred a otvoriť nám dvere na miestnostiach, o ktorých sme pôvodne vôbec nevedeli.

Nezávislosť

Každý zakladateľ podnikania je zodpovedný za prijímanie všetkých rozhodnutí súvisiacich s daným biznisom. Zároveň je hlavným dozorcom nad všetkými nastavenými pravidlami. Táto predstava býva pre mnohých začínajúcich podnikateľov fascinujúca a vzrušujúca. Po reálnom uchopení tejto role však často prichádzajú prvé problémy a rozčarovania. Uvedená úloha je totiž spojená s veľkou nezávislosťou, pričom celá zodpovednosť leží na pleciach samotného podnikateľa. Môže sa poradiť s inými, napokon je to však vždy len on sám, ktorý má posledné slovo. Táto zručnosť je nesmierne posilňujúca vo všetkých smeroch nášho života. Podporuje myslenie, kreativitu a zvyšuje nám sebavedomie. Každý podnikateľ sa postupom času stáva menej závislým na komkoľvek, pretože zistí, že sa dokáže efektívne rozhodovať sám.

Riadenie

Každý z nás si vie celkom dobre predstaviť, s čím sa asi spája podnikateľská činnosť. Hodiny premýšľania o ideách a ich zlepšovaní, ako aj riadenie ľudí a iných vykonávaných činností. Keby sme chceli podnikanie k niečomu prirovnať, môžeme pokojne k umeniu žonglovať. Inými slovami, je to hra so skutočnými hráčmi s určitými zručnosťami, obmedzenými zdrojmi ako sú financie alebo čas, v ktorej sa získavajú hodnoty a pri ktorej sa striedajú výstupy s pádmi s takou pravidelnosťou ako deň a noc. V každom prípade nás podnikanie učí schopnosti riadiť, prijímať dôležité rozhodnutia a strategicky plánovať s tým, čo máme aktuálne v rukách. Stávame sa nezávislými a slobodnejšími, pričom sa nám ukazujú nové cesty vedúce k zaujímavým dobrodružstvám.

Mnohí z nás sa túžia aj v profesionálnom živote venovať niečomu zmysluplnému, čo im bude prinášať radosť a naplnenie v živote. Takýto stav možno dosiahnuť aj v niektorých zamestnaniach. Ak však chceme väčšiu voľnosť a nezávislosť, v zamestnaní je to náročnejšie. Podnikanie je úžasná skúsenosť, ktorá nás naučí vyššie uvedené a iné dôležité zručnosti a získavame pri ňom množstvo iných cenných skúseností, ktoré možno využívať v bežnom živote alebo na niektorej zo zamestnaneckých pozícií. V neposlednom rade nám rozširuje obzory a pomáha rásť aj osobnostne. Zároveň platí, že aj keď sa daná činnosť neskončí úspechom, vždy so sebou prináša množstvo kľúčových lekcií pre naše ďalšie pracovné pôsobenie a množstvo cenných osobných skúseností.