Ak máte vlastnú firmu, ktorou súčasťou je aj rozsiahlejší vozový park, určite vám nemusíme hovoriť, že tieto firemné vozidlá tvoria značnú časť nákladov na chod vašej firmy. Kúpou to totiž zďaleka nekončí. Na ďalšie náklady týkajúce sa firemných áut alebo aj rôznych pracovných strojov potom výrazne vplýva to, ako sú využívané.

Nevhodný štýl jazdy

Za nadmernými nákladmi spojenými s firemným vozovým parkom treba často hľadať zamestnancov, ktorí jednotlivé vozidlá využívajú. Na náklady spojené s každým vozidlom má totiž výrazný vplyv aj štýl jazdy. A nejde „len“ o spotrebu paliva.

Pretáčanie motora, prudké brzdenie a ďalšie neduhy majú vplyv aj na životnosť jednotlivých autodielov. Ak napríklad vaši zamestnanci dlhodobo ignorujú nutnosť regenerácie DPF vo vozidle, ktoré využívajú, môžete sa pripraviť na náklady naviac spojené s účinným repasom DPF. A podobných príkladov by sa dalo uviesť veľa. Zároveň nevhodný štýl jazdy zvyšuje riziko kolízie.

V súčasnosti však existujú monitorovacie systémy, ktoré dokážu nielen trasovať pohyb vozidla, ale zároveň vyhodnocovať štýl jazdy jednotlivých zamestnancov. Na základe týchto údajov je následne možné vyvodiť adekvátne dôsledky a zaviesť potrebné opatrenia.

Úmyselné škodenie firme

Horší prípad ako nevhodný štýl jazdy je, ak vás zamestnanci vedome „okrádajú“ neoprávneným využívaním firemných vozidiel na súkromné účely. A nemusí sa to týkať len osobných áut, ale kľudne aj spomínaných pracovných strojov.

Ak napríklad máte stavebnú firmu a zdá sa vám, že vaše stavebné stroje celkom často potrebujú nové stavebné pneumatiky 10-16,5 a pod., môže sa stať, že ich vaši zamestnanci využívajú bez vášho vedomia.

Ako prevencia voči takýmto prípadom sa potom hodí primárna funkcia monitorovacích systémov a teda monitorovanie polohy a pohybu vozidiel a strojov. To dokážu v reálnom čase a tiež monitorovacie systémy umožňujú prezerať si históriu týchto údajov.

Ak teda budete mať podozrenie na neoprávnené využívanie firemného vozového parku, budete mať údaje, ktoré vám tieto podozrenia dokážu potvrdiť.

Zdroj obrázka:

  • Autor: Scharfsinn / Shutterstock.com