Ochrana a bezpečnosť zamestnancov pri práci by mala byť prioritou všetkých zamestnávateľov. Namiesto zabezpečenia ochrany zdravia a bezpečnosti zamestnávatelia ale častokrát uprednostňujú iné veci.

Treba si ale uvedomiť, že za zvyšujúcu sa úrazovosť môže predovšetkým samotná firma a preto ak podnikáte, chráňte zdravie zamestnancov pri výkone práce nepretržite.

Kurzy prvej pomoci

Zdravie je vrtkavé a nikdy vopred nevieme, aký zdravotný problém môže ohroziť zamestnanca, dokonca aj priamo na pracovisku. Povinnosťou zamestnávateľa je preto zabezpečiť tie najlepšie kurzy prvej pomoci, aby všetci zamestnanci boli schopní reagovať na akékoľvek ohrozenie zdravia niektorého zo zamestnancov.

Nikdy vopred nevieme, kedy takúto pomoc nebudeme potrebovať aj my sami. Rýchla reakcia môže zachrániť život a preto chráňte zdravie zamestnancov pri výkone práce práve zabezpečením kurzov prvej pomoci.

Najmite si externú firmu, ktorá vám tieto kurzy vo vašej firme zabezpečí.

Školenia

Ak máte strojárenskú firmu, firmu zameranú na farmáciu, či zdravotníctvo, školenia sú pre vás samozrejmosťou. Aby sme ale dokázali ochrániť zdravie zamestnancov, okrem kurzov prvej pomoci je potrebné organizovať pravidelné školenia.

Procesy vo firme sa menia, pribúdajú nové stroje, nové pracovné úkony a preto je povinnosťou zamestnávateľa zamestnancov adekvátne na to pripraviť.

Zamestnancom, ktorí budú mať na starosti jednotlivé úseky, či už vo výrobe, alebo v sklade, poskytnite nové mobilné telefóny, vďaka ktorým sa budú môcť spojiť s jednotlivými inými úsekmi firmy, či priamo s nadriadenými.

Ochranné pracovné pomôcky

Zdravie zamestnancov pri výkone práce ochránite aj ochrannými pracovnými pomôckami. Medzi ne môžeme zaradiť pracovné odevy, pracovnú obuv, ochranné pracovné rukavice, pracovné prilby, ochranné pracovné okuliare a pod.

Je vašou povinnosťou zabezpečovať takéto pomôcky všetkým zamestnancom.


  • Zdroj obrázka: Aleksandar Malivuk / Shutterstock.com