Alebo prečo je dobré „vybudovať“ najprv sám seba

Väčšina sveta sa v súčasnosti ponorila do relatívneho blahobytu. Dalo by sa povedať, že aspoň v našich podmienkach máme takmer všetko na dosah, čo si len môžeme priať a takmer okamžite, ako si to zaželáme. Aj napriek tomu sa však mnohí z náš necítia v živote šťastní a skutočne naplnení. Začínajú sa tak pýtať, čo nám chýba, keď môžeme mať v podstate všetko?

Šťastie je stav našej mysle

Pravdou však je, že skutočne šťastný a naplnený život nedosiahneme so žiadnym materiálnym bohatstvom. Šťastie a naplnenie je stav mysle, ktorý je odrazom skutočnej vnútornej spokojnosti. Každý z nás je jedinečný a túži v živote po niečom inom. Je preto dôležité obrátiť pozornosť smerom do nášho vnútra a zistiť, čo presne to je, po čom skutočne túžime a čo nás robí šťastnými. Možno pri tomto pohľade zistíme, že túžime veľa cestovať alebo po založení rodiny, po zmene povolania, ďalšom vzdelávaní, inom kreatívnom prejave alebo si len tak kráčať životom a rozdávať radosť všade, kam prídeme.

Naše priania môžu samozrejme smerovať aj k želaniu prinášajúcemu materiálnu hojnosť vo všetkých ohľadoch. Úspech a bohatstvo však vníma každý z nás inak. Práve preto je veľmi dôležité zistiť, po čom skutočne túžime pri napĺňaní našich životov spokojnosťou. Nechcem tým však na tomto mieste povedať, že materiálna hojnosť nám v žiadnom prípade nepomôže k spokojnosti. Hovorím len toľko, že to nie je jediný a ani ten najdôležitejší faktor, ktorý by nám otvoril dvere do pomysleného raja na Zemi. Vo všetkom je potrebné hľadať rovnováhu a zachovávať si pritom vlastnú tvár. To veľmi často znamená aj to, že nebudeme plniť priania našich blízkych a ani sa nasilu vtesnávať do rôznych vzorcov vytvorených našou spoločnosťou alebo kýmkoľvek iným. Každý z nás je unikátny a rovnako jedinečné a rôznorodé sú aj naše potreby. Stačí ich dôkladne rozpoznať a cesta za naplneným životom sa môže začať.

Vrana k vrane sadá

Určite každý z nás pozná staré múdre porekadlo, ktoré hovorí o tom, že „vrana k vrane sadá“. Väčšinou si však v tejto súvislosti neuvedomujeme reálnu hodnotu a múdrosť ukrytú v týchto slovách. Všetko, úplne všetko, čo okolo seba vnímame, je výsledkom nášho myslenia, presvedčení a konania. Inými slovami to možno povedať aj tak, že rovnaké k sebe priťahuje rovnaké. V praxi to znamená, že do nášho života si priťahujeme ľudí, ktorí sú nám v danom momente podobní (rovnako nastavení ako my) a situácie, ktoré sú výsledkom nášho myslenia a iných presvedčení.

Ak myslíme pozitívne a sme aj takto naladení, priťahujeme si do života pozitívne situácie. Tiež rovnako naladených ľudí, čo sa následne odráža aj v povznášajúcich a fungujúcich vzťahoch. V opačnom prípade sa dostáva k slovu ďalšie známe príslovie, ktoré len inými slovami hovorí o tom, že na určitého človeka za určitých okolností spadne aj toaleta. Obe uvedené príslovia v sebe nesú ozajstnú múdrosť, ktorú je dôležité prijať do našej reality. Len vtedy, keď si budeme skutočne vedomí toho, že len my sami sme tvorcami našich životov a akýchkoľvek našich realít, dokážeme vykročiť vpred za napĺňajúcim a šťastným životom.

Predstavme si výsledok

Niektorí z nás sú takí plní strachu, že si nedovolia ani len si predstaviť všetko to, po čom ich srdce a bytie túži vo svojom najhlbšom vnútri. Tento nástroj je pritom úžasným pomocníkom na ceste za šťastím a napĺňajúcim životom. Akákoľvek predstava, ktorú si dokážeme predstaviť a uveríme jej bez akýchkoľvek pochybností a strachu, sa postupne začne meniť na našu realitu. Platí tu však to, o čom som už viackrát písala – tento nástroj je potrebné využívať vždy len pozitívnym spôsobom.

V opačnom prípade namierime vyslanú negatívnu energiu voči sebe. Celý tento proces sa skladá z jednotlivých do seba zapadajúcich krokov, ktoré nás postupne posúvajú k želaným výsledkom. Niekedy sa však stáva aj to, že v prípade, kedy nedosahujeme dostatočne rýchlo stanovené ciele, jednoducho sa vzdáme a prestaneme veriť. Výsledkom tohto rozhodnutia je, že opäť sa nám to len odrazí v našej realite v podobe nezdaru. Títo ľudia potom často „víťazoslávne“ prídu a povedia, že však sme to vedeli, že to aj tak to nemôže byť pravda. A, naozaj, je to tak – nemôže, keď tomu sami neveria a vo svojom nastavení a úsilí nepokračujú s dostatkom entuziazmu, trpezlivosti a úprimnosti k sebe samým. V realite sa im napokon len odrazí toto ich vlastné presvedčenie.

Opäť tá zodpovednosť

Čo však robiť vo chvíli, keď to aj napriek nie príliš radostnému nastaveniu a neustálym nezdarom nechceme vzdať? V prvom rade je potrebné zmeniť naše myslenie a prevziať zaň plnú zodpovednosť, prestať iných obviňovať z našich neúspechov a nezdarov – nie, žiadny sused, rodič, manžel, partner, šéf, kolega, rok, miesto narodenia, národnosť, príslušnosť, ba ani jeden politický systém – nemôže za naše nedostatky a pochybenia. Sme to opäť len my sami, kto je jediným zodpovedným manažérom nášho života v akomkoľvek jeho aspekte.

Pozrime sa však v tejto chvíli na to ešte z iného – radostného uhla pohľadu. Veď, to je niečo úžasné, že máme toto všetko vo svojich rukách! Skúsme to teda na úvod len s drobnými vecami, ktoré budeme meniť a pri ktorých úplne vypustíme pochybnosti a strach. Zabudnime tiež na to, že je to nejaká náhoda a začnú sa nám diať naozaj úžasné veci. Len my sami sme zodpovední za naše šťastie a za to, či je náš život skutočne naplnený ako šálka čaju, ktorej lákavá vôňa sa vinie v miestnosti a jemne dráždi všetky naše zmysly.

Starostlivosť o seba a iných

Väčšina z nás si túto vlastnosť nesie v sebe. Medzi naše najvnútornejšie potreby patrí aj starostlivosť o seba a iných. Túžime zo seba odovzdávať, čo máme vo svojom vnútri a čo sme sa naučili. Aj tu je však dôležité začať najprv od seba a v prípade, že máme dostatok vnútornej sily a energie pre seba, prípadne aj materiálnych a iných statkov, môžeme túto starostlivosť rozšíriť aj smerom k iným ľudom alebo zvieratkám, prírode. Podľa našich individuálnych možností im môžeme venovať napríklad náš čas, peniaze alebo im odovzdávať skúsenosti, podeliť sa o radostné pocity šťastia a lásky. Sústredenie sa na pozitívne má však ešte jednu veľkú výhodu.

V tomto procese často zistíme, kde nám tento pocit chýba. Vytvorí sa tým priestor na zlepšenie v oblastiach, o ktorých sme možno ani nevedeli, že je potrebné na nich „pracovať“. Seba-naplnenie, šťastný a skutočne spokojný život nikdy nedosiahneme z noci do rána, ba ani z jedného dňa na druhý. Vždy to trvá určitý čas, kým zmeníme naše myslenie, osvojíme si nové pozitívne návyky a zbavíme sa starých vzorcov a presvedčení, ktoré nás zväzujú. Niekedy môže byť tento proces v určitých jeho fázach aj bolestivý. Aj napriek tomu však stojí za to vytrvať na tejto ceste. Výsledok nepomôže len nám samým, ale naše šťastie a naplnenie sa rozleje ako príjemná žiara aj na ostatných a všetkých zaleje povznášajúcim teplom, láskou a šťastím. Želám nám veľa radosti pri budovaní šťastného a naplneného života, ktorý sa prejaví vo všetkých aspektoch nášho bytia.