Pokiaľ ide o evolúciu, tak človeka možno jednoznačne označiť za tvora spoločenského. Aj napriek tomu však potrebujeme pravidelne tráviť čas sami so sebou a svojimi myšlienkami, do ktorých nám v danom momente nikto nevstupuje.

Vo svete, kde sme neustále obklopení inými ľudmi, prijímame množstvo rôznych informácií. Stimulujeme prebiehajúce rozhovory, používame reč tela a dokonca vnímame i vôňu ľudí, s ktorými sa zhovárame. Výsledkom celého tohto procesu je naša neúnavná snaha o spracovanie všetkých získaných podnetov a vyhodnotiť ich zmyslel pre naše ďalšie fugovanie. Celý tento postup si vyžaduje našu plnú pozornosť. Je to však pre nás vyčerpávajúce a pripravuje nás to o množstvo energie.

Len tak sám so sebou

Keď sme len tak sami so sebou, môžeme uvažovať o veciach, ktoré považujeme za dôležité a nemusíme sa v tejto chvíli koncentrovať na nikoho iného. Keď potom príde reč na zásadné rozhodnutia, nie je s nami nikto, s kým by sme ich mohli konzultovať.

Takáto skúsenosť nás paradoxne mnohému naučí a posúva nás vpred, pretože si pritom vytvárame prostredie, ktoré nám robí radosť a v ktorom sa cítime príjemne. Je to neuveriteľne posilňujúci pocit, ktorý zvyšuje sebavedomie každého z nás. Keď pri nás nie je nikto iný, máme možnosť kombinovať dodané vstupy a tvoriť si z nich vlastné výstupy a závery.

Výsledkom tejto aktivity je oveľa vyššia kreativita i produktivita. Nemusíme totiž naše myšlienky prispôsobovať určitému rigidnému procesu. Táto voľnosť nám následne umožňuje vidieť veci aj z iných doposiaľ neobjavených perspektív. A preto, že nie sme príliš stimulovaní vonkajším prostredím, dokážeme vylepšovať a sústrediť sa presne na to, čo je podstatné.

Vzťahy sú pevnejšie

Môže sa zdať takmer nemožné, že samota je kľúčom pre vytváranie pevných a stabilných sociálnych väzieb, je to však pravda. Ak trávime veľa času osamote, zbavujeme sa pritom prebytočného stresu, budujeme si silné sebavedomie a myslíme oveľa kritickejšie v porovnaní s ostatnými ľuďmi.

Keď sa rozhodneme, že strávime určitý čas s niekým iným, venujeme tomuto človeku našu plnú pozornosť a obaja sa po takomto stretnutí cítime čerství a obohatení z prítomnosti toho druhého. Mnohí úspešní podnikatelia trávia množstvo času osamote. Tento čas si delia medzi vzdelávanie a hodnotenie nadobudnutých informácií.

Samoty sa preto netreba báť, je prirodzenou súčasťou každého z nás a môže byť aj neuveriteľne povznášajúca a oslobodzujúca. Pomáha nám rásť a stať sa takým človekom, po akom túžime. Je to náš najlepší učiteľ, ktorý vie byť úžasne milý a neskutočne kritický zároveň. Je tak len na nás, aby sme našli potrebnú rovnováhu aj na tomto poli a objavili v sebe tajomné komnaty, ktoré nám poskytnú miesto, na akom túžime žiť.