Mnohí z nás už v súčasnosti nehľadajú len prácu, ktorá by im zabezpečila finančný príjem. Chceme viac, ako len to. Túžime sa rozvíjať v harmonickom pracovnom prostredí a cítiť naplnenie z vykonávaných činností. V podstate sa chceme cítiť užitoční a mať pocit z dobre odvedenej práce. Mnohí z nás sa chcú aj ďalej vzdelávať a učiť stále niečo nové.

Podnikatelia, majitelia spoločností, manažéri a náboroví pracovníci na druhej strane vedia, že potrebujú pracovníkov s určitými skúsenosťami, vzdelaním, vedomosťami a zručnosťami. V tomto bode sa obe strany stretávajú a vymieňajú si informácie o tom, čo si môžu navzájom ponúknuť a získať. Každá vytvorená pracovná pozícia predstavuje dôležitý článok v celkovej sieti, bez ktorej by bola táto sieť deravá. Je dôležité, aby si to podnikatelia uvedomili a s týmto atribútom pristupovali ku každému prijímanému pracovníkovi. Tento poznatok je však rovnako dôležitý aj pre prichádzajúcich zamestnancov.

Ihla v kope sena

Pri rozhodvore s mnohými zamestnancami zistíme, že oni ani len netušia, aká dôležitá je ich práca pre spoločnosť. Nemajú ani potuchy o tom, že bez nich by celok nebol kompletným. Mnohí chodia do práce bez záujmu a pristupujú k nej ako k nutnému zlu. Viacerí sa pritom zhodujú na tom, že v práci sa cítia len ako obyčajná ihla v kope sena, ktorá sa stratila a nikto ju viac nehľadá.

Tak, prečo by sa oni mali nejak zvlášť snažiť? Zaplatené dostanú, prácu si odrobia a idú domov. Nič viac, nič menej. Pre niekoho to môže znieť fajn, zaujímavé by však bolo pozrieť na efektivitu takýchto pracovníkov v číslach. Ihla v kope sena si síce urobí svoju prácu, ale jeho alebo jej efektivita a produktivita nedosahuje ani zďaleka úroveň zamestnancov, ktorí vkladajú do svojej oveľa viac a cítia sa skutočnou súčasťou veľkej korporátnej rodiny.

Korporátna rodina

Tento termín použijem ako metaforu pre pracovníkov, ktorí sa cítia byť skutočnou súčasťou celku. Sú to zamestnanci, ktorí sú už pri svojom prijatí oboznámení s tým, že sú nepostrádateľnou jednotkou pre celok a poznajú aspoň základné atribúty aktuálnej vízie spoločnosti. Mnohé firmy z tejto témy robia tabu, pretože sa boja zneužitia informácií či plagiátorstva. Súhlasím s tým, že s niektorými informáciami, ktoré možno zaradiť do predmetu obchodného či výrobného tajomstva, by mali byť oboznámení len zainteresovaní zamestnanci. Avšak, celková vízia spločnosti v skutočnosti zahŕňa oveľa viac. Sú tú všetky vzťahy smerom navonok a dovnútra spoločnosti.

Vízia firmy nie je len to, kde sa vidí o 5 či 10 rokov, s akým podielom na trhu, ziskom a tržbami. Ľudský potenciál je ten, ktorý stojí za tým všetkým, pretože je to základný pilier akéhokoľvek úspechu každej spoločnosti. Aká je teda vízia firmy s ohľadom na tento aspekt? Chce prijať 10 zamestnancov ročne, očakáva nárast počtu projektov a potrebuje ľudí z rôznych oblastí? Alebo sú to iné aspekty, ktoré súvisia aj prácou ľudí vo vnútri spoločnosti? V rámci týchto aktivít možno ponúknuť pracovníkom možnosť rastu a učiť sa nové veci, ako aj zdokonaľovať tie existujúce alebo možnosti posúvať sa na vertikálne aj horizontálne na iné pracovné miesta, možnosť získať viac zodpovednosti a tvoriť. To všetko je súčasťou vízie spoločnosti a zamestnanci nie sú od toho oddelení.

Motiváciou k produktivite

Ak sú zamestnancom takto predkladané informácie, predstavujú úžasný hnací motor pre akékoľvek ďalšie fungovanie spoločnosti. Možnosť venovať sa napĺňajúcej práci, ktorá je kreatívna a vykonávaná v hamornickom prostredí, je často oveľa dôležitejším faktorom pri výbere zamestnania, ako samotná výška platu alebo práca pre firmu zvučného mena. Ak sa cítime užitoční a ako neoddeliteľná súčasť veľkej korporátnej rodiny, robíme, čo nás baví, tak sme oveľa efektívnejší, chodíme do práce s radosťou a nadšením, čo sa odráža aj na celkovo vyššej produktivite spoločnosti. Výsledok teda opäť pocíti aj celok.

Zároveň tu platí rovnica smerujúca naspäť a uzatvárajúca tento kruh, ktorá hovorí o tom, že ak sa darí firme, darí sa aj jej zamestnancom, vytvára sa priestor pre ďalšie zaujímavé kariérne možnosti aj finančné ohodnotenia a celkové zväčšenie podnikania. Táto pozitívna energia sa rozšíri všetkými smermi v rámci spoločnosti od riadiacich jednotiek až po výkonných pracovníkov a napokon aj smerom navonok firmy. Zdá sa to také jednoduché a predsa to takto funguje len v máloktorej spoločnosti. Možno sa teraz sami seba pýtate, prečo je to tak?

Vzťahy sú základ

Túto otázku si kladú mnohí z nás a odpoveď na ňu vo väčšej miere závisí na existujúcich vzťahoch a ľuďoch samotných. Pozrime sa bližšie len na naše rodiny, ktoré môžeme označiť ako menšie “korporátne” celky, s akou energiou ich plníme a ovplyvňujeme. To isté nájdeme vo väčšom aj na profesionálnom poli. Môžeme seblepšiu ovládať všetku teóriu sveta, vypracovať komunikačnú a inú príručku, nastaviť fugovanie procesov, ak však zlyháva ľudský prístup zo strany majiteľa, riadiaceho a náborového pracovníka, stáva všetko len prázdnym zdrapom papiera a všetky slová s ich energiou sa strácajú v nedohľadne.

V praxi to môžeme vidieť pomerne často, že majitelia firiem alebo vedúci pracovníci vidia, že v ich firme alebo na ich oddelení veci nefungujú tak, ako by mali alebo mohli. Mnohí z nich sa dostanú až do fázy, kedy pristúpia k pomoci zvonku. Najmú si externý subjekt, aby nezaujatým spôsobom zmapoval procesy v ich spoločnosti a navrhol príslušné opravné riešenia. Ak však sami nie sú ochotní aplikovať tieto odporúčania do praxe, v ich firme alebo na ich oddelení sa nič nezmení. Každý z nás musí začať od seba a prísť s aktívnym prístupom k veciam. Ak manažér alebo majiteľ zamestnancov ignoruje, povyšuje sa nad nich alebo ich dokonca ponižuje, takéto prostredie nie je hamornické a nikdy v ňom nedosiahne požadovanú efektivitu a produktivitu. Práca na vzťahoch je tak to najdôležitejšie, s čím treba začať pri uvádzaní nových procesov do praxe.

Niekoľko slov na záver

Keď sa na celú problematiku pozrieme zblízka, riešenie je jednoduché. To je vždy dobrá správa, pretože život v skutočnosti nie je komlikovaný a tie najefektívnejšie riešenia väčšinou ležia priamo pred nami. My si ich však nevšímame, pretože nám pripadajú ako príliš jednoduché a málo pompézne. Namiesto toho hľadáme chybu inde a snažíme sa vymýšľať množstvo komplikovaných riešení, v ktorých sa napokon sami úplne strácame. Ak vám je to povedomé, vedzte, že v tom nie ste sami.

Cesta von však nie je zložitá, stačí len obrátiť list a začať s jednoduchým riešením. Predstavme zamestnancom celý koncept, každú bunku, ktorá je dôležitá nielen pre jeden orgán (oddelenie), ale aj pre celé telo (spoločnosť). Každý jeden predstavuje takúto bunku, ktorej cieľom je zdravie a prospech celého tela. Vložme do neho ústu, rešpekt, úprimnosť a súcit a budeme veľmi príjemne prekvapení, aké pozitívne zmeny sa začnú diať. Želám nám veľa radosti a úspechov pri akejkoľvek práci a v každom jednom okamžiku nášho života. Je to nádherná cesta plná zaujímavých situácií a pohľadov, ktoré stoja za to, aby sa z nás stali vášniví cestovatelia.