Hneď na úvod by som rada poznamenala, že život nie je o súťaži medzi obomi pohlaviami. Každé z pohlaví má jedinečné “parametre” aj svoj prejav. Je to individuálna cesta každého jednotlivca v rámci väčšej cesty celku. Všetky naše cesty sú unikátne a v určitých miestach sa pretínajú. To, akým smerom sa vyberieme, tak často ovplyvňuje nielen našu vlastnú cestu, ale aj cestu iných, s ktorými v tom čase kráčame rovnakým smerom. Muži a ženy však nestoja každý na opačnom brehu rieky. Naším najkrajším cieľom je využiť to najlepšie z každého, spojiť to a spoločnými silami dosiahnuť skvelé výsledky pre všetkých. 

Je preto dobré, ak sa navzájom učíme a zdokonaľujeme sa. Mnohé štúdie a výskumy v súčasnosti poukazujú na jeden zaujímavý fenomém, a to, že ženy v riadiacich pozíciách často dosahujú so svojími tímami efektívnejšie výsledky. Mnohé ženy sa najmä v poslednom historickom období naučili byť silné, sebavedomé, dôverovať si a stáť si za svojimi rozhodnutiami, čím sa v mnohom priblížili a vyrovnali mužom. Ukázalo sa, že môžu byť rovnako dobré v riadení ako muži a v niektorých aspektoch sa dokonca ukázali ako efektívnejšie manažérky. Viaceré štúdie tiež poukazujú na to, v čom spočíva ich sila a dáva to mužom dobrý príklad, akým smerom sa môžu aj oni posunúť.

Otvorená komunikácia

Odhaleným tajomstvom efektívnejších manažeriek nie je žiaden špeciálny zázrak a ani nič, čo by sme doposiaľ nepoznali. Je to však niečo, čo mnohí z nás veľmi nepoužívajú. Ukázalo sa, že otvorená komunikácia medzi nadriadenými ženami a ich tímovými hráčmi dokáže zvýšiť celkovú efektivitu kolektívu. Členovia tímu majú v takomto pracovnom prostredí možnosť lepšie sa navzájom spoznať a odhaliť svoje slabosti a silné stránky. Výsledkom tohto postupu je skutočnosť, že si dokážu efektívnejšie rozdeliť svoju prácu na projekte.

V praxi sa tiež často stáva, že keď niekoho stretneme po prvýkrát, máme tendenciu okamžite ho posudzovať a robiť závery na základe týchto pozorovaní. Niektoré z realizovaných štúdií dokonca hovoria len o niekoľkých sekundách, kedy doslova “oskenujeme” daného človeka a rovno ho aj “zaškatuľkujeme”. Keď však postupom času tohto človeka lepšie spoznáme, tým menej sa uchyľujeme k súdom a prijímame ho i s jeho slabosťami a silnými stránkami. Tento postup nám následne pomáha k celkovo vyrovnanejším a zdravším vzťahom.

Tímová spolupráca

Ďalším z výsledkov otvorenej komunikácie je prekročenie tradičných stereotypov medzi obomi pohlaviami a schopnosť požiadať o pomoc. Členovia tímu, ktorí nie sú od seba navzájom izolovaní a nepracujú len na napĺňaní svojich osobných cieľov, v finále dosahujú efektívnejšie výsledky. Toto je veľmi dôležitý bod, ktorý nám jasne naznačuje budúci trend, ktorým sa môžu uberať nielen obchodné spoločnosti a ich tímy, ale ktorého atribúty si môžeme osvojiť aj v súkromnej sfére.

Je to stratégia, ktorú možno uplatniť vo všetkých aspektoch nášho života a pomocou ktorej môžeme byť aj v ďalších smeroch oveľa efektívnejší. Otvorená komunikácia a tímová spolupráca nám umožňuje lepšie rozdelenie úloh, čím zvyšujeme efektivitu aj produktivitu celého tímu. V širšom svetle nám zvýrazňuje naše slabšie stránky, na ktorých môžeme intenzívnejšie pracovať a predchádza tak nepríjemnej frustrácii z toho, že budeme robiť na niečom, čo nám nie je blízke alebo čomu vôbec nerozumieme.

Holistický prístup

Ďalším z faktorov, ktorý prispieva k efektívnym výsledkom, je holistcký prístup. Ženy často nie sú tak orientované na svoju kariéru a prácu riešia len ako jeden z komponentov svojho života. To je aj jeden zo základných dôvodov, prečo sa dokážu na svoju prácu často pozerať s väčšou seba-reflexiou a oceniť faktory ako úprimnosť, otvorenosť, zmysluplnosť, dobré vzťahy, empatiu, schopnosť počúvať a rovnováhu medzi prácovným a súkromným životom.

Mnohé pritom intuitívne uplatňujú múdre pravidlo – “ako vo veľkom, tak v malom”. V praxi to znamená, že tento holistický koncept zahŕňajúci vyššie vymenované a ďalšie aspekty uplatňujú aj na tímovú prácu v profesionálnom prostredí, kde sú namiesto ich rodinných príslušníkov podriadení pracovníci. Výsledkom tohto postupu sú čast efektívnejšie výsledky, hamornické pracovné prostredie a zdravé pracovné vzťahy založené na dôvere a otvorenosti podporujúce inovácie a kreativitu.

Niekoľko slov na záver

Niektorí si možno povedia, že takýto článok môže napísať len žena, ale už v samotnom takomto výroku je veľká dávka predpojatosti. Cením si ženy rovnako ako mužov, pretože každé z pohlaví má niečo, čo v sebe potrebuje “ukotviť” aj to druhé. Získané informácie nám všetkým môžu poslúžiť ako inšpirácia na zamyslenie. V každej spoločnosti a rodine by nám malo ísť najmä o dobrý výsledok, ktorý vzšiel zo vzájomnej hamornickej spolupráce, kde sa niekoľko malých potôčikov spojilo do veľkej rieky a poskytlo závlahu celému širokému okoliu.

Každý sám by to nedokázal, ale spojením do jedného veľkého celku vzniklo niečo jedinečné a veľkolepé a oveľa silnejšie i stabilnejšie. Možno je čas, aby sme sa nad tým aspoň zamysleli a prestali medzi sebou súťažiť. Namiesto toho sa môžeme od seba začať učiť a spájať sily, aby sme dosiahli ešte lepšie výsledky pre všetkých. Želám nám všetkým, aby sme dokázali prekonať tradičné mužsko-ženské súťaženie a s tým spojenú predpojatosť a dokázali spojiť sily v snahe posunúť sa vpred vo všetkých oblastiach nášho života.