Na svete existuje veľké množstvo šikovných ľudí. Mnohí z nás dosiahli alebo dosahujú úspechy, o ktorých iní v kútiku duše len tíško snívajú. Každý z nás je jedinečný a preto pre každého z nás znamená úspech niečo iné. Všetci však môžeme spoločne povedať, že je to pocit prinášajúci príjemné chvenie, potešenie, vzrušenie i radosť. Takéto naplnenie možno nájsť prakticky kdekoľvek a pri čomkoľvek, čo nám robí radosť. Je preto dôležité dobre poznať vlastné potreby a žiť v súlade s nimi, pretože len tak dokážeme napĺňať osobné ciele a dosahovať úspechy, po akých túžime.

V čom je rozdiel?

Mnohí z nás už možno niekedy premýšľali nad tým, prečo sú niektorí ľudia šťastní, spokojní a úspešní, zatiaľ čo iní sú menej šťastní, menej spokojní a menej úspešní. Ak začneme týchto ľudí viac pozorovať, postupne zistíme, že základný rozdiel medzi nimi spočíva v úrovni ich dôvery v seba a ich schopnosti mať rád seba a druhých. Čím viac sebadôvery máme, tým viac sme schopní milovať sami seba a iných ľudí. Ruka v ruke s týmto poznaním sa rozširuje aj naša schopnosť pochopenia a empatie. Všetky tieto vlastnosti sú ďalej našimi veľkými pomocníkmi na ceste za osobnými a profesionálnymi úspechmi.

Nezaslúžim si to, to nie je pre mňa!

Niektorí z nás sú presvedčení o tom, že to, po čom v živote túžime, je pre nás buď príliš ďaleko, príliš vysoko, príliš hlboko alebo si to z nejakého dôvodu jednoducho nezaslúžime. Je to však veľká škoda, pretože uvedené veličiny sú vždy subjektívne, často len zakryté nedostatkom vôle, odvahy alebo aj oboch uvedených. Niektorí sa napokon dokážu premôcť, zastanú však pri prvej prekážke plní pochybností a presvedčenia o tom, že je to presne tak, ako hovorili. Toto nie je pre nás, nie sme medzi vyvolenými, alebo je to príliš náročné a my na to nemáme.

Stačí tak „málo“..

V skutočnosti nám stačí „tak málo“. Nepotrebujeme viac, ako podporiť dôveru v seba samých. Cesta za úspechom nikdy nie je hladká a veľmi často nebýva ani krátka a je to tak úplne v poriadku, pretože jej výmole, ostré zákruty a miestami až prerušená vozovka, nám vždy len ukazuje nový smer. Keď sa na tejto ceste potkneme a vstaneme, zakaždým sme bohatší o ďalšiu cennú skúsenosť.

Dôvera v seba samého a v to, že dokážeme kráčať po hladkej aj hrboľatej ceste a občas aj spadnúť do jamy, potknúť sa a znovu vstať, nás posilňuje a postupne nám prináša vytúžený úspech. Učíme sa pritom poznávať tajné zákutia našich silných i slabých stránok. Tento pocit je nesmierne oslobodzujúci a povzbudzujúci. Sebadôvera a sebaláska sú preto veľmi dôležité na našej ceste za životným naplnením. Keď dokážeme dôverovať vlastným rozhodnutiam, budujeme si pevné základy, na ktorých dokážeme postaviť čokoľvek. Či už hovoríme o budovaní podniku alebo medziľudských vzťahoch, dôvera v seba samého je základom každého úspechu.

Na začiatku každého prábehu nájdeme sebadôveru

Keď zvládneme lekciu dôvery v seba samého a dokážeme naplniť srdcia láskou, budeme schopní viac pomáhať sebe i ostatným. Náš úspech tak môžeme merať množstvom dôvery, ktorú vkladáme sami do seba a lásky, ktorú dokážeme dávať sami sebe a svojmu okoliu. Každý bohatý človek na začiatku svojho úspešného príbehu nepotreboval nič viac, ako poriadnu dávku sebadôvery.

Veriť v to, že dokáže ustáť svoj vlastný úspech aj neúspech. Sebadôvera tak robí naše životy jednoduchšie, ľahšie a svetlejšie. Keď si veríme, nesabotujeme sami seba ani pred skutočnou bránou úspechu. Sme vnútorne pevní a silní. Na záver treba dodať, že nič nevezme človeku sebadôveru viac, ako zbytočná a premrhaná práca. Najdôležitejšie tak nie je robiť veci správne, ale robiť správne veci, s ktorými sme vo vnútornom súlade.