V minulosti, keď sa z automatických práčok začala stávať bežná súčasť našich domácností, boli ich poruchy pomerne bežné.

To sa našťastie rokmi zmenilo a práčky už sú podstatne spoľahlivejšie. Samozrejme, nejaká porucha sa pritrafiť stále môže. Jednou z tých častejších je nefungujúci ohrev vody.

Práčka vás o poruche môže aj nemusí informovať. Záleží od toho, akú máte

Porucha, keď práčka prestane ohrievať vodu, nenastane tak, že práčka bude postupne ohrievať vodu menej a menej. Namiesto toho sa to stane takpovediac zo dňa na deň.

Jednoducho raz, napr. pri praní manželovho poľovníckeho oblečenia, vaša práčka vodu nezohreje na požadovanú teplotu. Čo v takom prípade robiť?

Postup záleží aj od samotnej práčky. Poruchu vykurovacieho telesa vám môže práčka signalizovať chybovým kódom na displeji. Ak však máte starší model, budete musieť svojpomocne zistiť, čo je vo veci.

Ako zistiť, v čom je problém?

Ako prvé by ste v takomto prípade mali skúsiť pranie s polovičnou dávkou pracieho prostriedku.

Pýtate sa, aký má dávka pracieho prostriedku súvis s ohrevom vody v práčke? Príliš vysoká dávka môže spôsobiť, že ohrievacie teleso bude „plávať“ v pene a nedokáže vodu dostatočne ohriať.

Relatívne jednoduché riešenie má aj situácia, keď ohrievacie teleso nemôže plniť svoju funkciu z dôvodu, že je zanesené vodným kameňom. Za skúšku preto stojí aj použitie špeciálneho čistiaceho prostriedku na vodný kameň. Stačí postupovať podľa návodu a je tu šanca, že to váš problém vyrieši.

Ak nepomôžu tieto dva postupy, budete môcť s určitosťou povedať, že chyba je v ohrievacom telese.

I keď teoreticky ešte môže byť problémom aj pokazený termostat, ktorý tým pádom zle vyhodnocuje teplotu vody, kvôli čomu ju ohrievacie teleso nezohrieva dostatočne. V oboch prípadoch však bude nutná odborná pomoc v podobe servisného technika.

Zdroj obrázka:

  • Autor: Rasulov / Stock.adobe.com