Správa o stave bankových úverov v eurozóne za posledný kvartál minulého roka, ktorá bola zverejnená minulý týždeň, potvrdila zlepšenie úverovej dynamiky. Napriek blížiacemu sa koncu kvantitatívneho uvoľňovania očakávajú európske banky, že dopyt po úveroch v tomto štvrťroku ešte vzrastie.

Malo by k tomu dôjsť tak zo strany firiem, ako aj domácností (spotrebné úvery a hypotéky). Spolu s tým sa budú zlepšovať úverové podmienky.

Spomalenie úverového impulzu

Ako vidno na grafe úverový impulz sa minulý rok držal na stabilnej úrovni. V decembri síce došlo k medzimesačnému zhoršeniu, no to len vďaka predchádzajúcim dvom silným mesiacom. Na základe toho môžeme povedať, že hoci ide o spomalenie, ešte stále sa nachádzame v pozitívnom teritóriu. Charakteristikou úverové impulzu je, že sa v reálnej ekonomike prejaví s meškaním deviatich až 12tich mesiacov.

dopyt po úveroch

V súčasnosti tento ukazovateľ dosahuje 0,25 percenta HDP. Jeho doteraz najvyššia hodnota bola dosiahnutá na jeseň roku 2015 na úrovni 2,8 percenta HDP. Vidíme, že v posledných dvoch rokoch dochádza k odlišnému vývoju medzi úverovým impulzom na jednej strane a domácim dopytom a investíciami firiem na strane druhej. Dá sa to vysvetliť rastúcim významom alternatívneho financovania firiem. Napríklad formou poistenia pohľadávok.

Navyše stále väčší počet firiem má už aj dostatok voľnej hotovosti, takže si nepotrebujú požičiavať. Napriek tomu očakávame v najbližších mesiacoch na základe bázického efektu nárast úverového impulzu.

Vplyv na reálnu ekonomiku

Tento ukazovateľ sledujú investori najmä pri svojich dlhodobých výhľadoch. Môžeme pozorovať jeho vplyv aj na index Euro Stoxx 50. Úverový impulz totiž znižuje náklady kapitálu, čo má na finančné trhy pozitívny účinok. V úvode tohto roka však už preberajú kormidlo iné faktory. Ide napríklad o rastúci investičný optimizmus v eurozóne, očakávanie vyššieho ekonomického rastu, ako aj daňovú reformu v USA.

Tieto faktory sa podpísali aj pod vysoký rast indexu Euro Stoxx Banks, ktorý si od začiatku tohto roka pripísal zisk desiatich percent.

úver

Napriek tomu, že očakávania sú pozitívne, je tu aj niekoľko rizík, ktoré by mohli v strednodobom hľadisku viesť k spomaleniu ekonomiky. K udržaniu súčasného tempa rastu HDP eurozóny bude napríklad potrebné zvýšiť dostupnosť úverov. Zdrojom obáv je aj spomalenie rastu americkej ekonomiky, ako aj nižší úverový impulz v USA.


  • Zdroj: Christopher Dembik, makro stratég Saxo Bank