Každý z nás je unikátny a kráča svojím životom po vlastnej ceste. Raz to vyzerá, akoby sme jazdili na diaľnici, inokedy po neupravenej ceste III. triedy. Máme odlišné túžby i stanovené ciele, ktoré postupne napĺňame a čelíme pritom rôznym prekážkam. Cieľová rovinka každého z nás preto vyzerá inak a neustále sa mení rovnako, ako sa meníme my sami. Každý z nás, kto sa niekedy ocitol vo finančnej núdzi, tak zrejme bude súhlasiť s tým, že to vôbec nie je príjemný pocit. Peniaze sú dôležitým prostriedkom, pomocou ktorého dokážeme zvýšiť kvalitu nášho profesionálneho i osobného života. Finančná sloboda tak predstavuje cestu k našej celkovej spokojnosti nielen v podnikaní.

Všetko máme vo vlastných rukách

Všetko sa vždy začína len u nás. Dôležité je uvedomiť si, že za svoju finančnú situáciu nesieme plnú zodpovednosť len my sami. Máme tak vo vlastných rukách, ako s týmto nástrojom naložíme. Niektorí z nás obviňujú zo svojich finančných neúspechov a súvisiacich problémov iných ľudí, inštitúcie či dokonca celé svetové systémy. Faktom však ostáva, že pri skutočne úprimnom pohľade do vlastného vnútra vždy napokon zistíme, že každé finančné rozhodnutie, ktoré sme kedy urobili, sme urobili len my sami.

Takéto uvedomenie je skvelým odrazovým mostíkom a prvým významným krokom na ceste za vytúženou finančnou slobodou. Pozorovaním iných ľudí dokážeme analyzovať určité spoločné ukazovatele, ktoré charakterizujú tých z nás, ktorí sú úspešní na poli financií, ako aj tých, ktorým to s peniazmi príliš nejde. Niektoré prekážky, na ktoré môžeme naraziť na ceste za finančnou slobodou, si teraz priblížme aj v nasledujúcich riadkoch.

Slabá finančná disciplína

Mnohí z nás dokážu v živote zarobiť skutočne veľké množstvo peňazí a aj napriek tomu sa nikdy necítia finančne nezávislí a slobodní. Prax nám v tejto súvislosti ukazuje, že pre niektorých z nás nie je problém zarobiť peniaze, ale udržať si ich. Mnohým z nás totiž chýba potrebná finančná disciplína, ktorá nám umožňuje lepšie hospodáriť s daným rozpočtom. Existuje množstvo rôznych príležitostí, ako možno nakladať s našimi príjmami. Čo je však ešte dôležitejšie, je uvedomenie, že kľúčom finančnej slobody sú naše osobné návyky.

Cestu k úspechu tak tvorí zmena pôvodných návykov, ktorá je nevyhnutne spojená so zmenou nášho myslenia. Mnohí z nás sa o svoje financie vôbec nestarajú a tvrdia pritom, že ich táto téma nezaujíma, peniaze sú zlé, kazia charakter alebo že ich vôbec nepotrebujeme. Aj toto sú napokon kľúčové aspekty, ktoré následne bránia finančnej slobode, aby sa naplno rozvinula. Je to často príčina, prečo niektorí podnikatelia nikdy nedokážu predstaviť svoj biznis v úspešný, alebo v prípade úspechu tento sami sabotujú.

Nedostatok trpezlivosti

Súčasnú dobu bezpochyby charakterizuje dynamický vývoj vo všetkých oblastiach života. Možno, že aj tento fakt napokon spôsobuje, že mnohí z nás sú netrpezliví a očakávajú okamžité výsledky vo všetkom, vždy a všade. Bohužiaľ, týmto prístupom k životu sa väčšinou len vystavujeme pochmúrnej budúcnosti plnej sklamaní a frustrácie. Už viackrát v minulosti sme mohli byť svedkami toho, že nám sľubovali okamžité výnosy.

V mnohých prípadoch sa však napokon ukázalo, že to bola buď lož alebo veľmi drahá skúsenosť pre mnohých z nás. Faktom je, že výsledkom super rýchlych ziskov sú často veľké straty. Cesta k finančnej slobode nie je rýchla a ako všetkému, čo nás niekam posúva, aj tejto oblasti je potrebné venovať určité úsilie po určitý čas. Skutočný a trvalý úspech v čomkoľvek si vyžaduje našu investíciu a náležitú starostlivosť.

Strach

Jednou z navonok neviditeľných prekážok akéhokoľvek nášho úspechu je strach. Strach je prirodzenou súčasťou nášho fungovania a slúži nám ako obranca pred vrhaním sa do nebezpečenstva. Niekedy sa však stáva, že nám prerastie cez hlavu a začne nás ovládať nežiaducim spôsobom, výsledkom čoho môže byť napríklad aj stagnácia alebo sebasabotáž. Ak chceme prekonať strach, prvým krokom je uvedomenie si skutočnosti, že máme strach a tento je pre nás v danom momente kontraproduktívny.

Platí to tak v biznise, ako aj v osobnom živote. Môže to fungovať aj takým spôsobom, že v prípade, kedy stojíme pred určitým podnikateľským alebo iným kariérnym rozhodnutím, ktoré by mohlo zlepšiť našu finančnú situáciu, predstavíme si ten najhorší možný scenár. Prax nám pritom často ukazuje, že aj ten najdesivejší scenár, sa len málokedy skutočne vyplní. Niekedy tak naozaj len stačí, ak si dôverujeme, pretože vtedy vieme, že celú situáciu zvládneme, nech je budúci scenár akýkoľvek.

Úplne bez plánu

Keď začneme pozorovať finančne nezávislých ľudí a rozprávame sa s nimi o tom, ako to robia, že sa im v tejto oblasti tak darí, u každého z nich bez výnimky zistíme, že vždy majú pripravený určitý plán A,B,C,D,E. Každý z nás má určite vo svojom okolí niekoho, kto má vždy po ruke určitý plán. Je dôležité byť pripravený promptne reagovať na prichádzajúce zmeny a v prípade potreby tento plán zmeniť a prispôsobiť. V praxi to znamená, že by sme mali byť pripravení na akýkoľvek scenár. Mať plán zároveň znamená smerovať svoje myšlienky určitým smerom a spôsobom.

V prípade finančného plánu si tak dokážeme efektívne a dlhodobo spravovať príjmy, úspory, investície i peniaze na penziu. Ak sa okolnosti zmenia, sme pripravení okamžite zareagovať na vzniknutú situáciu a riešiť ju zmenou plánu A za plán B a podobne. Aj podnikanie je nevyspytateľné a prináša nám do života rôzne situácie, ktoré musíme promptne riešiť. Je preto skvelé mať vytvorenú určitú dlhodobú víziu, ktorú dokážeme v prípade potreby prispôsobiť novým okolnostiam či úplne presmerovať novým smerom.

Záverečné zhrnutie

Finančná sloboda vytvára predpoklad, aby sme sa dokázali postarať sami o seba, svojich blízkych, podnikanie i ľudí, ktoré do neho patria. V prípade, že pritom dokážeme vytvoriť nadbytok, tak aj o ďalších ľudí, s ktorými prichádzame do kontaktu. Je to jeden z kľúčov k našej spokojnosti, pretože zmizne tlak z toho, či prežijeme a môžeme sa lepšie rozvíjať profesionálne i osobnostne.

Mnohí z nás túžia po finančnej nezávislosti preto, lebo chcú pomáhať aj iným k šťastnému a naplnenému životu. Na záver treba ešte povedať, že samotné peniaze nie sú zlé a nemenia naše charaktery k horšiemu. Správne motívy, zmena v postoji a myslení sú základnými predpokladmi pri prekonávaní prekážok na ceste za finančnou slobodou a nezávislosťou. Všetky tieto faktory dokážu posunúť naše podnikanie i osobný život o niekoľko úrovní vyššie.