V praxi sa často stáva, že pracovníci odchádzajú zo spoločností kvôli zlému manažmentu. Aj v týchto prípadoch tak platí pravidlo, že každého manažéra nemôžeme považovať za skutočného lídra. Tí najlepší lídri sa vyznačujú najmä tým, že dokážu vytvárať priam fantazijné vízie, ktoré posúvajú ich biznisy smerom vpred. Zároveň to robia s takým nadšením, že pritom strhnú aj všetkých ostatných pracovníkov. Sú schopní jasne si stanoviť ciele a predstaviť si ich úspešné splnenie v budúcnosti. Nechýba im odvaha riešiť komplikované situácie a neboja sa deliť sa o svoje poznatky so svojimi podriadenými pracovníkmi.

Skutoční lídri sú v neposlednom rade skvelými poslucháčmi, ktorí dokážu otvorene komunikovať. Sú empatickí a voči iným ľuďom nikdy nemajú predsudky. Skutočného lídra spoznáme aj podľa toho, že dôveruje práci, ktorú vykonáva a nasleduje stanovený účel. Títo manažéri vždy poskytujú svojim pracovníkom konštruktívnu spätnú väzbu a miesto ponižovania sa ich snažia motivovať k osobnému a profesionálnemu rozvoju. Skutoční lídri sa však vyznačujú aj ďalšími nižšie uvedenými návykmi.

Idú aj za nemožným

Výnimoční lídri majú latku nastavenú oveľa vyššie, ako všetci ostatní. Ich ciele tak často pôsobia na „bežných smrteľníkov“ ako prakticky nedosiahnuteľné. Niekedy sa tak môže zdať, akoby nastavili štandardy úspechu pre seba a svoje tímy až príliš vysoko. Oni však vedia, ako ľudí motivovať k dosahovaniu takto nastavených cieľov, ako aj to, že čím sú vyššie, tým ďalej sa všetci spoločne posunú.

Vidia príležitosť aj v najväčšom chaose

Keď na trhu vládne neistota a všetci ostatní už balia kufre, skutoční lídri práve v tomto čase vyrážajú do boja a hľadajú v tejto neistote alebo chaose netradičné príležitosti. Sú pripravení okamžite prispôsobiť stanovenú stratégiu novým okolnostiam a meniacim sa trendom. Majú pritom odvahu čeliť komplikovaným situáciám, pretože si dôverujú a vedia, že zvládnu akýkoľvek budúci vývoj. Myslia pozitívne, sú však pripravení aj na znášanie prípadných škôd a iné negatívne scenáre.

Neboja sa ukázať emócie

Bežní manažéri často stavajú pomyselné bariéry medzi sebou a svojimi podriadenými pracovníkmi. Skrývajú pred nimi svoje pocity, pretože sa boja ukázať slabosť alebo sa len jednoducho potrebujú cítiť dôležití a tak okolo seba vytvárajú atmosféru obávaných katov. Skutočného lídra však okamžite spoznáme podľa toho, že sa nebojí prejaviť svoje emócie ani pred svojimi podriadenými pracovníkmi. Títo šéfovia sú otvorení a ochotní pripustiť, že aj oni urobili chybu. Za všetky zlyhania preberajú zodpovednosť a nehľadajú vinníkov v radoch svojich pracovníkov.

Zaujímajú sa o ľudí

Tak, ako nasledujú pracovníci skutočných lídrov, tak sa aj oni zaujímajú o ľudí, ktorí pre nich pracujú. V prípade pochybení poskytujú svojim pracovníkom konštruktívnu spätnú väzbu a zaujímajú sa aj o ich osobné životy. Poznajú ich radosti, trápenia i záľuby a snažia sa spoločne tráviť čas aj pri rozvoji týchto činností. Skutoční lídri sa neboja riskovať tým, že sa postavia za svojich ľudí. Svojím podriadeným pracovníkom vždy poskytujú dostatok priestoru na rozhodovanie. Medzi výnimočnými lídrami by sme tak len ťažko hľadali obávaných mikromanažérov. Skutoční lídri totiž vedia, že ich pracovníci potrebujú prevziať zodpovednosť za svoje vlastné rozhodnutia.

Skutoční lídri sú väčšinou veľmi charizmatickí a vo svojom osobnom a profesionálnom živote sa často spoliehajú na svoju intuíciu. Takto prijaté rozhodnutia sú potom autentické a odlišujú ich od priemerných manažérov. Výnimoční lídi sú tak nielen skvelými riadiacimi pracovníkmi, ale aj dôverníkmi a koučmi, ktorí vedú svoje tímy na ceste za úspechom.