Doba opäť mierne pokročila a mnohí z nás už netúžia po neustálom boji či dravom súťažení v osobnom ani profesionálnom živote. Veľké množstvo ľudí intuitívne cíti, že pre nás všetkých je oveľa prirodzenejšia cesta jednoty a vzájomnej spolupráce, ktorej výsledkom je spokojnosť na všetkých stranách.

Týmto spôsobom vznikajú zdravé a dlhodobé vzťahy založené na dôvere, úprimnosti a hojnosti. Uvedenú teóriu poznáme aj pod anglickým názvom “win-win”. Jej základom je snaha o uspokojenie potrieb všetkých participujúcich. Keď sa stretneme s inými, ktorí uplatňujú v živote tento prístup, je to pre nás veľmi príjemný pocit.

Jednania smerujúce k dohodám sú oveľa pokojnejšie a mierumilovnejšie, pretože snahou všetkých je vyhýbať sa akýmkoľvek konfliktom a nachádzať riešenia, ktoré sú prijateľné a vhodné pre všetkých a nielen niektorú zo strán. V tejto “hre” tak nie je nikto porazeným a všetci “hráči” dosahujú vytúžené ciele. Takáto energia je posilňujúca a môže nás prekvapiť tým, že nakoniec námpriniesie oveľa viac, ako sme pôvodne očakávali.

Sme hercami aj autormi v hre zvanej život

Mnohí z nás si postupne začínajú uvedomovať, akú úlohu hráme v našich vlastných životoch – je to hlavná úloha v tom najúžasnejšom filme zvanom Život. Každý z nás je hlavným aktérom svojho života a autorom všetkých jeho scenárov. Samozrejme, vo filme nikdy nie sme sami a prichádzame do kontaktu aj s ďalšími hercami. Vždy však záleží len na nás, či títo herci ostanú aj naďalej súčasťou našej hry alebo ich vymenia iní. My sme tí, ktorí píšu celý scenár a sami v ňom aj hráme hlavnú úlohu.

Predstavme si, že v našej hre sme sa stali podnikateľmi a chceme vybudovať úspešné podnikanie, ktoré nás bude napĺňať, zarobíme toľko peňazí, koľko potrebujeme, spoznáme skvelých ľudí a možno aj rôzne časti sveta. Ani v tomto procese nikdy nie sme sami, pretože neustále prichádzame do kontaktu s inými či už sú to naši obchodní partneri, klienti, zákazníci alebo dodávatelia tovarov a služieb. Win-win stratégia však bude úspešne fungovať len vtedy, keď budeme so všetkými ostatnými jednať s rešpektom a budeme sa snažiť poznať ich skutočné potreby.

Tento prístup si zároveň vyžaduje, aby sme uvedeným spôsobom pristupovali aj sami k sebe. Je tak dôležité, aby sme poznali aj naše vlastné potreby, aby sme si ich v priebehu jednania predložili a mohli sme spoločne hľadať riešenia, ktoré budú vhodné pre všetkých zúčastnených. Tento prístup zahŕňa odpútanie sa od silových pozícií, kde jeden druhému ukazuje, že je “lepší” alebo “silnejší”. Stratégia celkovej spokojnosti tak funguje len v prípade, kedy sa všetci cítime rovní a cieľom jednania je snaha o prospech pre všetkých.

Rozdiel v presvedčení o nedostatku a dostatku

Jedným zo základných pilierov úspešného fungovania win-win stratégie sú osobné hodnoty, ktoré vyznávame a uplatňujeme v našom živote. Kľúčovým atribútom úspechu predstavuje pocit hojnosti a jej dostupnosti pre všetkých. Je protikladom pocitu nedostatku, ktorý je vo väčšine prípadov základom opačnej teórie, v ktorej je vždy jeden víťazom a druhý porazeným. Pocit dostatku vyplýva z nášho hlbkého vnútorného pocitu vlastnej hodnoty, jednoty a bezpečia.

V takomto stave cítime mier a pokoj a tešíme sa z toho, že všetci okolo nás môžu s nami zdieľať túto radosť a že sa cítia rovnako. Nikto z nás nie je viac, ako iný. Môžeme mať rôzne teoretické i praktické skúsenosti, akékoľvek vzdelanie, rôzne vonkajšie atribúty, pochádzať z rôznych prostredí, ale nikto z nás nie je viac, ako iný. Nikto. Vzťahy vybudované rovnosti sa vyznačujú vysokou stabilitou a trvácnosťou, ako aj vysokou dávkou dôvery, otvorenosti a úprimnosti.

Emócie v nich sú vyrovnané, čo napokon prispieva k vyššej efektivite aj produktivite práce. Energia, ktorá vzniká pri riešení problémov, nie je konfrontačná, ale je zameraná na hľadanie riešení vyhovujúcich všetkým. Všetci zúčastnení si pritom uvedomujú, že ak sa táto rovnováha zmení, výsledok už nebude taký dobrý a do vzťahu vstúpi nerovnováha, ktorá sa postupne začne prejavovať rôznymi spôsobmi. Základom tohto prístupu je skutočne presvedčivý pocit, že na svete je dostatok hojnosti pre všetkých a tak sa o ňu môžeme a chceme podeliť aj s ostatnými.

Keď je každý víťazom

Akýkoľvek tím, v ktorom niet porazeného, vytvára harmonickú komunitu s vysokou dávkou efektivity a produktivity. V tejto spoločnosti existuje dostatok priestoru na rozvoj individuálnych cieľov aj celku. Jedným z dôležitých faktorov úspechu je aj poznanie, že každý hráč má nárok na plnenie svojich individuálnych potrieb a je dôležitou a neoddeliteľnou súčasťou celku, bez ktorej by tento celok nebol kompletným. Tento pocit jednoty a spolunáležitosti následne vytvára pevné základy a dodáva pocit bezpečia všetkým hráčom. Nikto nemá potrebu s nikým bojovať, pretože cieľom všetkých sú dobré výsledky jednotlivcov i celku.

V praxi postupne vidíme snahy o tento druh spolupráce. Je uplatniteľný tak v malom, strednom, ako aj vo veľkom podnikaní. Možno ho efektívne implementovať v jednoosobových spoločnostiach, ktoré navzájom spolupracujú, medzi živnostníkmi, ako aj v prostredí veľkých korporátnych oddelení. Aj v tomto prípade môže byť manažér aj naďalej vedúcim pracovníkom, jeho úloha však viac nespočíva v zastrašovaní alebo iných negatívnych silových počinoch. Takýto vedúci pracovník sa postupne stáva koučom, ktorý len usmerňuje pracujúcu skupinu a pomáha jej zosúladiť individuálne a kolektívne potreby a koordinovať prijímané riešenia. Stratégia win-win je príjemná pre všetkých a prináša úspešné výsledky celej spoločnosti.

Určite tiež stojí za úvahu zamyslieť sa nad jej aplikáciou nielen v pracovných vzťahoch, ale aj v našich osobných životoch. Môžeme si nazvájom viac pomáhať miesto toho, aby sme sa neustále porovnávali a pretekali v tom, kto z nás je lepší, krajší alebo má viac toho či iného. Keď prestávame posudzovať konanie iných, prestávame byť sami mierou všetkých vecí a neoddeľujeme sa od ostatných s pocitom, že sme buď väčší a lepší ako oni, alebo menší a hoší. Ak sa takto oddeľujeme, buď sa tým vyvyšujeme alebo ponižujeme a ani jeden tento scenár nám mier do života neprinesie. Každý z nás je skutočným unikátom a disponuje niečím, čo nás robí jedinečným. Ak sa o to dokážeme navzájom podeliť namiesto súťaženia, dokážeme si vo svojom okolí vytvoriť nádherné mierumilovné a láskyplné prostredie, kde si sa budeme dopĺňať, pomáhať si a na konci tohto procesu bude každý víťazom a viac nebude žiadnych porazených.