Nikto z nás nie je programovaný tak, aby sme sa neustále nachádzali v „ideš“ móde a príliš intenzívna stimulácia nám môže vo finále aj uškodiť. V rámci dodržiavania základného zákona rovnováhy je tak potrebné striedať akúkoľvek činnosť s chvíľami oddychu. V živote však niekedy nastávajú situácie, kedy sme nútení zrýchliť tempo a udržiavať ho také aj po dlhšiu dobu. 

Môže to súvisieť so štartom nového zamestnania, vznikom alebo rozširovaním podnikania, rozbehom zaujímavého projektu, prípadne založením rodiny. Na druhej strane sa v živote každého z nás vyskytujú obdobia, kedy sme tak málo zapojení do akejkoľvek aktivity, až sa začneme nudiť. Obe načrtnuté situácie pre nás predstavujú rovnako dôležité výzvy. V aktuálnom článku sa však nebudem venovať prínosu budovateľských činností pre náš rast a namiesto toho si načrtneme niektoré pozitívne účinky, ktoré má na náš profesionálny a osobnostný rozvoj nuda.

Podporuje kreativitu

V čase, kedy nevykonávame žiadnu aktivitu, dávame našej mysli priestor, aby relaxovala a pospájala si dohromady rôzne informácie z naoko nesúvisiacich oblastí. Výsledkom takejto prestávky je podpora našej predstavivosti a kreativity. Keď oddychujeme a nezamestnávame našu myseľ inou činnosťou, často pritom snívame s otvorenými očami. Aj tento proces zlepšuje našu predstavivosť a podporuje tvorivosť. Každý z nás môže rozvíjať obe uvedené zručnosti. V žiadnom prípade tak neplatí pravidlo, že kreativita a predstavivosť patrí len hŕstke privilegovaných šťastlivcov. Každý z nás môže pravidelne trénovať a rozvíjať obe tieto zručnosti. Keď sa nudíme, v tomto stave sú naše myšlienky voľné, slobodné a my ich môžeme kombinovať spôsobom, ktorý vychádza z nášho vnútra a skúseností bez toho, aby do neho ktokoľvek zasahoval.

Podporuje všímavosť

V tomto prípade mám na mysli proces aktívneho registrovania vecí, ktoré sa dejú v našom živote. Je to stav, ktorý nám poskytuje priestor na „upratovanie“ našich myšlienok a emócií. Často sa stáva, že počas dňa sa necítime vo svojej koži, nevieme však prísť na to, čo je príčinou. Nielen v takýchto chvíľach je však dôležité dokázať si „ukradnúť“ aspoň trochu času sám pre seba a stráviť niekoľko chvíľ osamote s vlastnými myšlienkami a pocitmi, do ktorých nám nikto nevstupuje. Pomáha nám to uvedomiť si prítomný moment a pocity, ktoré v danej chvíli prežívame.

Táto technika nás posúva vpred v ďalšom rozvoji, pretože nás učí byť láskavými, nekritickými pozorovateľmi, a to tak vo vzťahu k sebe, ako aj iným ľuďom a učí nás nesúdiť. Prebiehajúce myšlienky a pocity je tak dôležité pozorovať a nehodnotiť ich. Tento postup nám umožňuje zdravo prežívať emócie, čo napríklad vedie k znižovaniu stresu a úzkosti. V neposlednom rade nám umožňuje slobodnejšie a vedome pristupovať k sebe aj iným ľuďom a ich postojom.

Niektorí z nás sú presvedčení o tom, že synonymom úspechu je byť neustále zaneprázdnený. Niekedy je skutočne potrebné poriadne zabrať, aby sme postavili pevné základy nášho diela. Netreba však pritom zabúdať na rovnováhu, v rámci ktorej nám nuda poskytuje priestor, aby sme sa na chvíľu zastavili a rozjímali.

Skutočne na všeličo pritom prídeme. Pravdou je, že mnohí z nás budú radšej robiť čokoľvek iné, len aby nemuseli ostať sami so sebou, svojimi pocitmi a myšlienkami. Tento tréning nám však pomáha rásť a rozvíjať sa. Jeho výhodou je lepšia pozornosť, zdravšie prežívanie emócií a netradičná kombinácia myšlienok, ktorá dodáva tvorivej činnosti autenticitu a osobitosť. Aj v tomto prípade samozrejme platí, že všetko je potrebné robiť s mierou a pri zachovaní príslušnej postupnosti jednotlivých krokov.