Každý z nás túži po šťastnom a naplnenom živote. Niektorí sú presvedčení o tom, že šťastie sa nám jedného dňa udeje alebo ho zabezpečia niektoré materiálne hodnoty či dokonca iní ľudia. V skutočnosti je to tak, že na tomto poli sme sami tými najväčšími tvorcami, pretože šťastie nie je niečo, čo by pre nás mohol vytvoriť niekto iný. Je jednoduché hľadieť na iných šťastných ľudí a nahovárať si pritom, že im spadlo do vienka bez akejkoľvek práce. Niektorí z nás sú prirodzene veselí. Pre nás je potom o niečo prirodzenejšie prijímať optimistické postoje, pomocou ktorých vedieme šťastný a naplnený život. Dobrou správou však je, že svojím prístupom k životu dokážeme zmeniť skutočne veľmi veľa, a to aj tí z nás, ktorí sa „nenarodili“ s úsmevom na perách.

Čo je to šťastie?

Šťastie je viac, ako len dobrý pocit či milý úsmev. Je to subjektívny pocit, pri ktorom si plne uvedomujeme, že žijeme šťastný a napĺňajúci život. Je to naše nastavenie mysle a zvyky, ktoré charakterizujú naše každodenné činnosti. Výsledkom šťastného a naplneného života sú splnené ciele, lepšie zdravie, dlhší život a zdravé medziľudské vzťahy. Existujú však aj určité návyky, ktorými dokážeme veľmi úspešne sabotovať šťastný a naplnený život a tým by sme sa mali čo najviac vyhýbať. Medzi takéto návyky patria aj nasledovné životné postoje:

„Nie som dosť šikovný“

Väčšina z nás má určitú predstavu o tom, ako by mal vyzerať šťastný a naplnený život. Predstavivosť je základným atribútom, ako sa k nemu priblížiť. Na naplnenie tejto vizualizácie nám však nestačí len samotná myšlienka. V druhom kroku je potrebné pristúpiť ku konkrétnej akcii, ktorá dá veci do pohybu. Väčšinou tiež nestačí, aby sme urobili len jednu. Je potrebné neustále sa snažiť, čo si vyžaduje veľkú dávku trpezlivosti. Niektorí z nás sú presvedčení o tom, že nie sú dosť šikovní na to, aby dokázali vyštudovať alebo pracovať v určitom odbore, prípadne robiť prácu, ktorá by ich skutočne bavila a napĺňala. Pravdou však je, že každý z nás dokáže prakticky všetko, po čom túži. Vždy môžeme začať študovať na škole, ktorá sa nám páči, začať sa učiť cudzí jazyk, cestovať do vysnívaných destinácií, alebo sa venovať úplne novým činnostiam, ktoré sme nikdy predtým nerobili. Platí pritom, že kde je vôľa, tam je aj cesta. Dôležité je nezastaviť sa v prvej zákrute a pri prvej prekážke.

„Bojím sa, že urobím chybu“

Každý z nás má strach z toho, že bude robiť chyby a všetci aj robíme chyby. Ďalšou skvelou správou je, že aj to je úplne v poriadku. Každý, kto už v živote niečo dokázal, najprv mnohokrát zlyhal. Zároveň tu platí pravidlo, že čím väčší úspech, tým viac pochybení a zlyhaní. Každá chyba je pre nás skvelou lekciou, ktorá nám hovorí o tom, že tadiaľto cesta nevedie. Pochybenia preto nie sú naši nepriatelia. Sprevádzajú nás na našej ceste ako verní pomocníci a plnia funkciu semaforu, ktorý nám v danom momente hovorí, že sa máme zastaviť a poobzerať sa po inom riešení, prípadne, že stačí spomaliť a odbočiť iným smerom. Žiadny úspech nie je vybudovaný bez pádu. Dôležité je byť pozorný a sledovať, akú lekciu dostávame prostredníctvom jednotlivých pochybení. Ak sa nepoučíme, môže sa nám ľahko stať, že si danú lekciu zopakujeme.

„Nezaslúžim si to“

Urobiť v živote zásadné rozhodnutia nikdy nie je jednoduché. Mňa vždy prekvapuje, kde sa vôbec berie predstava, že by to malo byť jednoduché. Každá životná zmena je spojená s opustením našej komfortnej zóny. Ak sme sa už aj odhodlali a následne sme pochybili, máme za sebou bolestivú skúsenosť, ktorá nás môže brzdiť v ďalších pokusoch. Niektorí z nás pritom nadobudnú presvedčenie, že keď už niečo pokazili, tak si nezaslúžia byť šťastní. Pravdou však je, každý z nás si zaslúži byť šťastný a žiť naplnený život. Ak sa totiž presvedčíme o tom, že si niečo nezaslúžime, týmto životným postojom sa skutočne sabotujeme a šťastie sa nám vyhne. Naopak, ak sa presvedčíme o tom, že si zaslúžime to najlepšie, posilňujeme tým vlastné sebavedomie a hodnotu. Výsledkom celého procesu je radostný život a oveľa zdravšie medziľudské vzťahy.

Niekoľko slov na záver

Každý z nás je tvorcom svojho šťastia. Ako som už vyššie uviedla, len snívať však nestačí. V prvom kroku si predstavíme, čo nás napĺňa šťastím a ako si predstavujeme šťastný život. Táto vizualizácia je veľmi dôležitá, musí však byť nasledovaná príslušnou akciou. V rámci tejto akcie následne podnikneme kroky, ktoré nás zavedú na cestu, po ktorej začneme kráčať. Postupne sa nám otvárajú nové perspektívy, ktoré nás dovedú za našou predstavou. Na tejto ceste zároveň zistíme, že šťastie sa nenachádza v samotnom cieli, ale šťastím je kráčať práve po tejto ceste. Šťastný a naplnený život je našou voľbou. Je potrebné byť pritom trpezlivý a dopriať si čas. Každé pochybenie je ďalšou príležitosťou, ako sa stať lepším a posunúť sa v rozvoji ďalej.