Sebaláska je faktor, ktorý hrá kľúčovú rolu v našich životoch. Je to tak preto, že určuje kvalitu všetkých našich vzťahov. Nezáleží pritom ani na tom, či sa jedná o romantický vzťah s partnerom, pracovné vzťahy medzi zamestnancami a zamestnávateľmi, vzťahy medzi rodičmi a deťmi, priateľmi alebo iné profesionálne vzťahy aj v oblasti podnikania. Úroveň sebalásky a intenzita, s akou dokážeme milovať sami seba, totiž formuje všetky naše vzťahy s inými ľuďmi naprieč všetkými spektrami našich životov.

Ak sami seba úprimne a bezpodmienečne milujeme, rešpektujeme svoje potreby, sme k sebe úprimní a dôverujeme našim rozhodnutiam, s rovnakou láskou, rešpektom a dôverou sa správame aj ku každému človeku, s ktorým prichádzame do kontaktu. Na druhej strane si pritom treba uvedomiť, že našimi myšlienkami a presvedčeniami zadávame príčinu, ktorej následok vidíme všade okolo seba. Ak sa k nám iní nesprávajú s láskou, rešpektom a dôverou, je to odrazom nedostatočnej sebalásky.

Ako to funguje v praxi?

V praxi to funguje úplne jednoducho. Za bezpodmienečnou, nekritickou a úprimnou sebaláskou netreba hľadať žiadnu veľkú vedu a k jej dosiahnutiu nie sú potrebné ani žiadne zložité techniky alebo cvičenia. Tie najčistejšie veci sú vždy jednoduché a prosté. Čistá a úprimná láska nikdy nikomu neubližuje a nesúdi. Ak sa sami k sebe správame s láskou a rešpektom, rovnaké správanie voči nám automaticky očakávame aj od ostatných ľudí. Inak povedané, v žiadnom prípade nedovolíme druhým, aby sa k nám správali zle a zaobchádzali s nami horšie, ako to robíme my sami.

Ak sa nám teda nepáči, ako sa k nám správajú iní, mali by sme začať hľadať príčinu v sebe, alebo ako hovorí jedno staré a múdre príslovie – treba si najprv pozametať pred vlastným prahom. Mnohí z nás po dlhú dobu, niekedy aj po celý život, zotrvávajú v rôznych energeticky náročných vzťahoch, ktoré ich po celý čas vyčerpávajú a ubližujú im. Jednou z hlavných príčin je aj vo väčšine týchto prípadov nedostatok sebalásky.

Čo nám bráni v dokonalom rozvoji sebalásky?

Vzťahy, ktoré nám ubližujú a nenapĺňajú nás radosťou a láskou, sú vždy založené z nesprávnych dôvodov a majú spoločnú jednu vec – neodrážajú naše skutočné potreby. V prvom kroku je tak potrebné vykonať dôkladný prieskum a zistiť, aké sú naše skutočné potreby. Nie to, čo si myslia iní, že je pre nás dobré, vhodné či potrebné (rodičia, partneri, priatelia, deti a iní). Ale to, po čom skutočne v hĺbke svojho vnútra túžime my sami. Už v tomto kroku takmer každý z nás narazí na určitý druh odporu u seba a následne aj vo svojom okolí. Tento odpor však nie je nič iné len skrytý strach.

Táto emócia má skutočne bohatú škálu, ktorú si väčšina z nás nepripúšťa. Ihneď, ako začneme uvažovať nad našimi skutočnými potrebami, začneme pochybovať o tom, či je to vôbec možné, či sme toho schopní, či si niečo také zaslúžime alebo či to dokážeme. To sú pritom len niektoré faktory, ktoré v nás vyvolávajú strach z úspechu, neúspechu, odmietnutia, straty, nedostatku a iné. Okrem vymenovaných u nás takmer vždy pôsobí strach z rôznych zmien, ktoré vždy sprevádzajú celý tento proces.

Cesta von z bludného kruhu

Všetky tieto negatívne myšlienky sa následne odrážajú v našej realite v podobe neharmonických a narušených vzťahov a aj na našom zdraví. Z tohto bludného kruhu sa však môžeme dostať von len pestovaním bezpodmienečnej a nekritickej sebalásky, ktorú následne prenesieme aj do ostatných našich vzťahov vrátane tých profesionálnych. Krok po kroku je potrebné začať sledovať a napĺňať vlastné potreby.

Pri detailnom prieskume zistíme, aké rôzne strachy nás zväzujú a postupne ich premeníme na ich pozitívne protipóly. Skutočná láska je oprostená akýchkoľvek egoistických pohnútok a nikdy nezájde do výlučného priestoru iného tak, aby iným ubližovala. Ak nás láska bolí (ako sa zvykne hovorievať), nie je to skutočná bezpodmienečná láska. Takáto láska totiž dáva celými priehrštiami, posilňuje nás a napĺňa neuveriteľným pocitom ľahkosti a radosti. Keď sa začneme skutočne milovať a milovať aj iných ľudí, väčšinou sa stáva, že v mnohých pôvodných vzťahoch už jednoducho nedokážeme existovať, pretože sú pre nás toxické.

A, keďže sa skutočne milujeme, nemôžeme si nechať akokoľvek ubližovať. Nedovolíme to sebe, ani iným. Láska je nádherná, úžasná, povznášajúca a tá najväčšia sila s tým najsilnejším pohonom, aký si možno predstaviť. Ak jej dáme priestor, necháme ju tvoriť a pustíme si ju do života, celý náš svet vrátane toho profesionálneho rozvitkne a vleje sa do neho neuveriteľná radosť. Jej sila nás bude poháňať ako ten najsilnejší motor a otvorí nám brány, o ktorých sme doposiaľ netušili, že existujú. Všetko sa začína sebaláskou. Nie je dôvod, aby sme komukoľvek vrátane seba dovolili, aby nám ubližoval alebo nás nútil ísť smerom, ktorý nám nevyhovuje.

Ako malé deti

Každý z nás je jedinečný a rovnako unikátne sú aj naše potreby. Túžime v živote nazbierať rôzne zážitky a skúsenosti a robiť tak s radosťou a láskou. Presne tak to robia deti, kým si neosvoja nami vytvorené vzory správania, alebo sa nezačnú chovať ako my dospelí preto, že to od nich tak chceme. Deti nemajú strach, každý deň sa so zvedavosťou, láskou a dôverou púšťajú do objavovania nových dobrodružstiev.

Aj na nich číhajú určité nástrahy a skúšky, tak ako na nás veľkých. Je preto potrebná úplná bdelosť, ktorá nás uchráni pred pádom do veľkých extrémov. Každá skúška je pritom úžasnou skúsenosťou a neexistuje nič ako pochybenie či nezdar. Každá nás totiž naučí dôležitú lekciu, za ktorú by sme mali byť úprimne vďační a s čistou láskou a pokorou ju prijať. Želám nám všetkým množstvo nádherných zážitkov a dobrodružstiev na ceste k dokonalej sebaláske. Aby sa tento proces pre nás stal radostným a tešili sme sa na všetko, čo pritom objavíme a zažijeme.