Mnohé organizácie sa v súčasnosti stretávajú s problémom odchádzajúcich pracovníkov. Zamestnanci menia pracovné miesta aj napriek tomu, že organizácie im poskytujú množstvo rôznych výhod vrátane uspokojivého finančného ohodnotenia. Neraz sa pritom stáva, že sa presunú na pracovnú pozíciu s nižšou finančnou odmenou alebo na menej zaujímavé miesto. Niektorí riadiaci pracovníci sú neustále prekvapení takýmto postupom, pričom si neuvedomujú, že hlavnou príčinou vznikajúcich problémov sú práve oni a ich prístup k podriadeným pracovníkom.

Všetko stojí a padá na lídroch

Pri rozhovore s odchádzajúcimi zamestnancami sa často dozvieme, že dôvodom ich odchodu nie je nespokojnosť s danou firmou, ale s konkrétnym človekom alebo ľuďmi. Menovanie riadiacich pracovníkov do funkcií tak patrí medzi najvýznamnejšie rozhodnutia, aké vôbec možno prijať. Všetko stojí a padá na lídroch, ktorí ďalej komunikujú a aplikujú korporátne hodnoty a s ich pomocou napĺňajú ustanovené strategické ciele. Ak je príslušný líder skutočným koučom svojho tímu, pozitívne sa to odráža aj na raste a napredovaní celej skupiny. V prípade, že je len osamelým bežcom, ktorý je plný strachu z potenciálnej konkurencie, výsledky takejto práce na seba nenechajú dlho čakať, častokrát aj v podobe zvýšenej fluktuácie zamestnancov.

1.Smrť akýmkoľvek ambíciám

Prvým obrovským omylom mnohých manažérov je myšlienka, že podriadeným pracovníkom nesmú dopriať príliš veľa možností na profesionálny rozvoj ich zručností a talentu. Za týmto problémom môže stáť na jednej strane strach samotného manažéra z konkurencie u daného pracovníka alebo jednoducho fakt, že nedokáže efektívne rozpoznať silné a slabé stránky u svojich pracovníkov. Každý človek od prírody túži uplatniť svoj talent a darovať tak časť zo seba pre blaho iných. Tí najlepší lídri sa neboja úzkych vzťahov so svojimi pracovníkmi, pretože si uvedomujú dôležitosť poznania ich silných stránok i slabín. Práca s človekom, ktorý nám pomáha uplatniť talent a zlepšiť sa v tom, čo nám nejde, je napĺňajúca a dokážeme pritom zo seba vydať oveľa viac. Čo je ešte dôležitejšie, že to robíme s radosťou, vášňou a nadšením.

2.Nedostatočná komunikácia

Ďalšou chybou na zozname manažérov, od ktorých v praxi často odchádzajú podriadení pracovníci, je neschopnosť efektívne a otvorene komunikovať. Lídri, ktorí pravidelne a otvorene komunikujú so svojimi zamestnancami a tímovými spolupracovníkmi, dokážu vybudovať zdravšie vzťahy založené na rešpekte a úprimnosti. Podriadení pracovníci sa vtedy dokážu obetovať pre dobro spoločnosti, pretože majú pocit, že ich nadriadení do nich investujú svoj čas. Je pritom dôležité, aby bola ich snaha skutočne úprimná. Ak sú títo lídri autentickí, dokážu si vybudovať zdravé profesionálne vzťahy, ktoré neraz prerastú do priateľských.

3.Postrach podobe mikro-manažmentu

Väčšina z nás sa počas života aspoň raz stretne s riadiacim pracovníkom, ktorého možno označiť za tzv. mikro-manažéra. Postrach vo forme neustálej kontroly a sprievodnej kritiky na strane takého riadiaceho pracovníka dokáže vytvoriť skutočné dusno pred búrkou na každom pracovisku. Títo manažéri len málokedy skutočne počúvajú iných ľudí a uvedená skutočnosť má následne negatívny vplyv na ich celkové fungovanie. Mávajú skreslený obraz o pracovníkoch v tíme, čo sa vždy odráža aj na slabých výsledkoch. Vzťahy medzi nimi a podriadenými pracovníkmi sú väčšinou napäté, bez potrebného rešpektu, úprimnosti, vďačnosti a autenticity. Je to logický dôsledok neustálej kritiky, ktorá v niektorých prípadoch hraničí až so šikanou a ponižovaním.

Niekoľko slov na záver

Keď všetky uvedené body otočíme, zjaví sa nám predstava lídra, ktorý je oporou každej spoločnosti. Títo pracovníci neváhajú pomáhať svojim ľuďom a viesť ich správnym smerom. Neboja sa odovzdávať nadobudnuté skúsenosti a know-how, pretože vedia, že len spoločným úsilím dokážu dosiahnuť požadované výsledky. Títo manažéri pomáhajú v rozvoji podriadeným pracovníkom a spoločne pracujú na stanovených víziách a napĺňaní určených cieľov. Nikdy ich nepristihneme pritom, že by zvalili vinu za pochybenie na svojich ľudí. Sú si vedomí svojho miesta a zverenej úlohy a ich osobné hodnoty sa zhodujú s hodnotami organizácie, pre ktorú pracujú, čo im umožňuje zachovať si potrebné dávku autenticity.