Vybudovať úspešné podnikanie je náročný proces, ktorý trvá aj niekoľko rokov a počas ktorého sa vynárajú rôzne prekážky, zažívame množstvo vzostupov a pádov. V prípade, že podnikateľ nemá zamestnancov, vždy má aspoň určitých spolupracovníkov a klientov, ktorí tvoria personálnu stránku jeho podnikania. Práca s ľuďmi je pritom v celom procese jednou z najzložitejších oblastí celého podnikania.

Každý začínajúci podnikateľ v sebe kumuluje viacero funkcií a často sa pritom cítime ako ryba, ktorú hodili do vody, aby sa ešte len naučila plávať. Aby sme sa udržali nad vodou, plávame tak dlho a s takým nasadením, kým nenájdeme vody, v ktorých sa začneme cítiť ako doma. Postupom času si zároveň začíname uvedomovať, že nás napĺňa skvelým pocitom nielen splnenie stanovených cieľov, ale aj samotná plavba.

Každý kapitán lode sa riadi striktným lodným poriadkom. A pritom sa snaží nasledovať zvolenú stratégiu a pre prípad nepriaznivého počasia má pripravené rôzne varianty, ako zvládnuť cestu s čo najmenšími stratami. Často musí aj improvizovať a keď je to nevyhnutné, dokáže zmeniť pôvodný smer plavby. Tak aby loď zachytila priaznivý vietor a zakotvila v pokojnom prístave. Jeho výnimočnosť však spočíva aj v tom, že vyznáva určité hodnoty, ktorými by mala disponovať aj celá jeho posádka.

Inak sa môže stať, že sa dostanú do rozporu a konfliktu najmä v rozhodujúcich okamihoch počas plavby. Rovnaké je to aj pri podnikaní. Tam je jeho zakladateľ podnikania kapitánom a prvým nositeľom týchto hodnôt, na ktorých buduje svoje podnikanie. Tie sa stávajú súčasťou korporátnej kultúry vznikajúceho subjektu. Jednou z takýchto hodnôt je aj čestnosť, ktorej vernými spoločníkmi sú pravdovravnosť a bezúhonnosť. Čestnosť je tak jednou zo základných charakterových vlastností, ktorou by mal disponovať každý z nás a rovnako cenená je aj v podnikaní.

Prečo volíme ťažšiu cestu?

Mnohí začínajúci podnikatelia narážajú v úvode svojej plavby na odpor svojich blízkych a rodiny. Ony ich často odhovárajú od štartu biznisu pre príliš vysoké riziko. Väčšina z nás sa však vydáva na prieskum neprebádaných vôd podnikateľskej činnosti najmä preto, že túžime určitou formou pomáhať iným ľuďom, splniť si dlhoročný sen, alebo vykonávať každý deň činnosť, ktorú tak veľmi milujeme a ktorá nás napĺňa dobrým pocitom z toho, že žijeme. Chceme sa pritom realizovať a naplniť naše životy zmyslom, ktorý sme veľmi pravdepodobne nenašli pri inej činnosti napríklad v zamestnaní. Unášaní prúdom vášne a vzrušenia z novej etapy sa odhodlane púšťame do prvých krokov. S nadšením skúmame neprebádané vody, zažívame úvodné vzostupy a pády, prekonávame prvé prekážky a skúšame trpkú príchuť pochybení, z ktorých si berieme nové a nové životné ponaučenia.

Každé podnikanie je postavené na určitých hodnotách, ktoré doňho vkladajú najprv jeho zakladatelia a neskôr jednotliví manažéri a lídri. Voľba týchto hodnôt je jedným z najdôležitejších krokov, ktoré je potrebné urobiť ihneď v úvode každej podnikateľskej činnosti. Zároveň je nevyhnutné si ich pripomínať aj pri každom nasledujúcom prijímacom pohovore, strategickom plánovaní a rozhodovaní.

Ak je čestnosť a bezúhonnosť jedným zo základných pilierov, na ktorých stojí naše podnikanie. V praxi sa nám nestáva, že by sme vstúpili do spolupráce so subjektom, pre ktorého nie je táto hodnota medzi prioritami. Ak by aj náhodou nastala uvedená situácia, a to napríklad preto, že sme boli málo opatrní alebo obozretní, jednoducho takúto palubu opustíme a pohľadáme iný prístav a inou loďou. V histórii ľudstva existuje množstvo príkladov menších či väčších subjektov, ktorých honosné lode stroskotali na koncepte lží a klamstviev. Poskytujú nám tak dostatočne odstrašujúce príklady toho, ako môže dopadnúť takéto fungovanie.

My a po nás potopa

Aj v podnikaní platí, že čo zasejeme, to aj zožneme. Ak chceme vybudovať skutočne úspešné a trvalo udržateľné podnikanie, je nevyhnutné postaviť ho na pevných pilieroch – hodnotách, ktoré napokon prežijú aj nás samotných. Je veľmi náročné presvedčiť ľudí okolo nás o tom, že skutočne vyznávame správne hodnoty a žijeme podľa nich. Na začiatku sú vždy slová, po ktorých nasledujú činy a akcie zodpovedajúce týmto hodnotám. Ak to tak nie je, dostávame sa sami do rozporu a tento stav je zjavný aj navonok.

Vždy zároveň trvá určitú dobu, kým si vybudujeme dôveru u spolupracovníkov, dodávateľov, klientov a zákazníkov. Nejde to inak, ako opakovanými akciami, kedy v každom jednotlivom prípade dodržiavame stanovené záväzky, termíny, sľuby, sme čestní v prípadných finančných nedopatreniach a vždy hovoríme len pravdu. Čestnosť je tak dôležitá najmä preto, že s jej pomocou si dokážeme vybudovať  pevné zväzky a zdravé vzťahy založené na rešpekte a dôvere, ktorá vnáša do týchto väzieb spokojnosť, jasnosť a svetlo.

Čestnosť ako jeden zo základných pilierov korporátnej politiky je dôležitá aj pri vytváraní zdravých vzťahov vo vnútri spoločnosti. Súčasný svet sa rýchlo mení a denne sme nútení reagovať na množstvo rôznych podnetov a zmien, čo môže byť vyčerpávajúce. Niektorých to môže zvádzať k tomu, aby si cestu skracovali rôznymi spôsobobmi.

Je tak dôležité vždy si pripomínať základné prvky, od ktorých sa odrážame pri riešení vzniknutých situácií a zdolávaní pribúdajúcich výziev. Treba pritom pamätať na to, že základný zákon, „čo zasejeme, to zožneme“, platí v každom jednom prípade a za každých okolností. Ak budeme pristupovať k riešeniu určitého problému a nastavovaniu stratégie s tým, že pritom budeme čestní, tak také bude aj naše podnikanie, naši spolupracovníci, klienti, zákazníci a zamestnanci. Odpoveď na otázku, či je čestnosť v podnikaní v móde, tak leží v každom z nás. Vždy sa môžeme slobodne rozhodnúť, akú úrodu pozbierame.