Čas je limitovaná komodita a jeho cena závisí práve od tejto skutočnosti. V praxi to môžeme najlepšie vidieť na tom, že počas jedného dňa dokážeme vykonať len určité množstvo činností a stretnúť sa len s obmedzeným počtom ľudí. Každý z nás má pritom k dispozícii rovnaký objem času každý deň. Ak chceme efektívne využiť každú minútu, mali by sme sa stať reálnymi pánmi nášho času. 

Naučme sa ceniť si svoj čas

Ak chceme, aby iní ľudia rešpektovali náš čas, je potrebné najprv začať od seba. Až keď si budeme sami skutočne vážiť a rešpektovať náš čas, až potom to začnú robiť aj ostatní ľudia. Začať môžeme pomaly krok po kroku. Mnohí z nás túžia po univerzálnom návode, podľa ktorého by pritom postupovali. Každý človek je však jedinečný a preto sa môžeme len inšpirovať skúsenosťami iných, ktorí sa nachádzajú o pár krokov pred nami. Na začiatku je dobré vytvoriť si písomný zoznam dlhodobých a krátkodobých cieľov, ktoré budeme postupne napĺňať. Tie môžeme ešte rozdeliť do ďalších kategórií podľa ich priority. Jedným z charakteristických znakov tohto postupu je tiež nevyhnutnosť častejšie hovoriť „NIE“.

V tomto bode následne zistíme, že nemôžeme vyhovieť všetkým ľuďom a možno si pritom narobíme aj zopár nepriateľov. Aj toto všetko je však neoddeliteľnou súčasťou vzdelávacieho procesu s pracovným názvom „naučme svet rešpektovať náš čas“. Ostatní budú plytvať naším časom dovtedy, kým im to my sami dovolíme. Vo chvíli, kedy pochopíme reálnu hodnotu nášho času, však začneme prirodzene selektovať medzi vhodnými činnosťami a tými, ktoré pre nás nemajú potrebný prínos.

Zvoľme si hodnotné konverzácie

Každý rozhovor nás obohacuje o určité informácie, aj keď sa dozvieme len o aktuálnej teplote vzduchu. Háčik je však v tom, či je takýto poznatok v danej chvíli pre nás skutočne dôležitý. A, tak, ako si volíme činnosti, ktorým sa budeme venovať, si dokážeme vyberať aj rozhovory, ktoré sme ochotní viesť s inými ľuďmi. Vždy pritom môžeme byť slušní a vzdialiť sa so slovami, že v tejto chvíli potrebujeme ísť niekam inam alebo sa venovať inej aktivite. My sme kapitánmi tejto lode a udávame jej smer, ktorým sa bude ďalej plaviť. Ak začneme tráviť náš čas efektívne, budeme si voliť konverzácie, ktoré nás v niečom obohacujú a majú pre nás určitý prínos.

Jednou z výhod načrtnutej stratégie je tak možnosť získavať podnetné informácie z rôznych oblastí, ako aj praktický tréning zdvorilého odmietnutia. V tomto procese sa však neučíme len my sami, ale vzdelávame pritom aj druhú stranu. Platí tu totiž zlaté pravidlo, že ak je príslušná téma naozaj dôležitá, po prípadnom odmietnutí pokračovať v rozhovore, sa k nej odmietnutá strana opäť vráti. V prípade, že nebude ďalej pokračovať, je to tiež signál o priorite zvolenej témy.

Inšpirujeme sa porekadlom vrana k vrane sadá

Pri uvádzaní jednotlivých krokov do praxe postupne zistíme, že stále viac sa obklopujeme ľuďmi rešpektujúcimi náš čas. Keď už poznáme jeho skutočnú hodnotu, dokážeme rešpektovať čas iných a oceňujeme pritom aj to, že nám venujú svoj vlastný čas. Zároveň s tým si začneme vážiť ľudí, ktorí poznajú hodnotu svojho vlastného času. V tomto bode je ešte potrebné doplniť, že patriť k šťastlivcom, ktorí už objavili skutočnú hodnotu svojho času, neznamená stať sa nezastaviteľným pracovným strojom. Vypovedá to o nás len toľko, že dokážeme efektívne pracovať so stanovenými prioritami. A tiež máme pod kontrolou, akým spôsobom a s kým trávime svoj pracovný aj voľný čas.

V dnešnom podnetnom svete zaplavenom množstvom rôznych informácií je niekedy veľkou výzvou byť dobrým manažérom času. Základným faktorom je stanovenie jasných cieľov, ktoré však môžeme meniť v závislosti od aktuálneho vývoja situácie. Ako aj určenie jasných hraníc, ktoré nám pomôžu venovať čas tomu, čo je pre nás dôležité. Tieto ciele môžu zahŕňať čokoľvek od plnenia pracovných snov po túžbu založiť si rodinu, vychovávať deti, venovať sa chovu zvierat, pestovaniu rastlín či kvetov, sen o ceste okolo sveta, pomáhaní ľuďom v akejkoľvek forme.

Alebo o založení vlastného podnikania. Vôbec pritom nezáleží na samotnom obsahu stanoveného cieľa, pretože každý z nás je unikát a v živote kráča po inej ceste, na ktorej nás čakajú rôzne výzvy a prekážky. Pre ich riadne zvládnutie je dôležité aj to, aby sme sa stali ozajstnými pánmi nášho času a kapitánmi našich lodí. Nezabúdajme pritom ani na rešpekt voči sebe a iným, pretože len tak sa nám vráti v správnej forme to, po čo túžime.