Svet financií a investovania, kde sa nakupujú a predávajú nehnuteľnosti, akcie či iné komodity, je rovnaký pre mužov aj ženy. Tento svet preto nezaujíma to, či ste muž alebo žena. Pravdou však je, že keď príde reč na peniaze, každé z pohlaví pristupuje k financiám trochu inak.

Spomínané odlišnosti majú veľmi často korene v histórii, psychológii, psychike i emóciách a sú príčinou, prečo sa mnohé ženy v súčasnosti nachádzajú na odvrátenej strane peňazí. Tento článok však nie je určený len týmto ženám. Je adresovaný všetkým, ktorí hľadajú inšpiráciu, ako zlepšiť svoju pozíciu vo svete financií.

bohatí

Tajomstvo je ukryté v nás

Peniaze sú dôležité v živote každého z nás. Nie je to však len otázka úspechu a moci, ktorú so sebou prinášajú. Peniaze prinášajú slobodu a všeobecne zlepšujú kvalitu nášho života. V neposlednom rade je to vysoko efektívny nástroj, ktorý nám umožňuje lepšie pomáhať iným.

Finančná sloboda je tak cesta nielen k celkovej nezávislosti, ale aj k vyššiemu sebavedomiu i vnútornej spokojnosti. Väčšina z nás si veľmi dobre uvedomuje, že peniaze nie sú všetko. Sú však účinným prostriedkom, ktorý nás dokáže priviesť k radosti, šťastiu i láske. Či už túžite po lepšom bývaní, cestovaní, alebo po zdravšom životnom štýle, na všetko potrebujete peniaze.

Spýtali sa už niekedy sami seba, prečo sa niektorým ľuďom vo vašom okolí tak darí, zatiaľ čo vy máte pocit, že stále prešľapujete na jednom mieste? Pravdou je, že nie je správne a ani žiaduce, aby ste sa porovnávali s inými ľuďmi. Ak však máte pocit, že niečo vo vašom živote nie je tak, ako by ste si predstavovali, je na mieste pohľad do vášho vnútra i úprimné zhodnotenie toho, kým ste boli pred časom a kým ste dnes.

Zároveň tu platí pravidlo, že úspech iných ľudí je inšpirujúci a mnohé sa z neho možno naučiť. V nasledujúcich riadkoch preto nájdete inšpiráciu v podobe piatich dôvodov, ktoré môžu byť príčinou toho, že ešte stále nie ste takí bohatí, ako by ste si predstavovali.

1. Nedostatok finančnej disciplíny

Možno budete prekvapení, ale úplne najdôležitejšie nie je to, aké množstvo peňazí dokážete zarobiť. Mnohí ľudia totiž minú úplne všetko, čo zarobia a to bez ohľadu na výšku ich príjmov. Z uvedeného tak vyplýva, že nie výška samotného príjmu, ale zdravé finančné návyky sú jedným zo základných pilierov úspechu na poli financií.

Ste spokojní vo vašej práci, alebo uvažujete o zmene zamestnávateľa či dokonca povolania? Kľúčom k celému úspechu je vaše myslenie i finančná disciplína. Ak nie ste spokojní, musíte niečo zmeniť. Prijmite preto potrebné rozhodnutie, ktoré zmení vaše budúce príjmy a urobte krok vpred, ktorý vás posunie bližšie k tejto zmene.

2. Nedostatok trpezlivosti

Nie nadarmo sa hovorí, že trpezlivosť je cnosť kráľov. Jedným z najväčších problémov, s ktorým bojujú mnohí ľudia po celom svete, je potreba okamžitých výsledkov. Ak ste netrpezliví a požadujete okamžité výsledky, vystavujete sa pochmúrnej budúcnosti. Dôvodom je fakt, že investície, práca i biznis, ktorý sľúbuje okamžité vysoké výnosy, je v skutočnosti väčšinou veľmi drahá skúsenosť či dokonca obyčajná lož.

Je to zákon prírody, ktorý pojednáva o tom, že čím vyšší a rýchlejší zisk, tým väčšie riziko so sebou nesie. Výsledkom týchto super rýchlych ziskov sú preto často veľmi veľké straty. Túto skúsenosť si so sebou nesú aj mnohí úspešní ľudia, ktorí sa však z nej dokázali poučiť. Bohatí ľudia rozumejú tomu, že cesta k úspechu nie je jednoduchá, ani krátka a že neprichádza zo dňa na deň, ba ani z roka na rok. Skutočný úspech si vyžaduje svoj čas.

3. Nedostatok sústredenia

Mnohí úspešní ľudia sa sústredia na to, čomu rozumejú najlepšie a vytvárajú pritom hodnoty. Zároveň využívajú služby iných odborníkov, ktorým dôverujú. Ak máte prácu alebo biznis s veľkým potenciálom, je dôležité obrátiť všetku vašu profesionálnu pozornosť týmto smerom.

Nenechajte sa vyrušovať rôznymi externými faktormi a sústreďte sa na jej rozvoj a budovanie. Dôležitá je pritom aj rovnováha medzi osobným a profesionálnym životom, čo vôbec nie je jednoduchá úloha pre mnohých z nás. Musíte byť preto dobrými manažérmi nielen vašich financií, ale aj vášho času.

4. Strach

Strach nám často zväzuje ruky nielen vo svete investovania. Často je to príčina, prečo sa ľudia nikam neposúvajú a celé roky stoja na jednom mieste. Strach je prirodzenou súčasťou nášho fungovania, nesmiete mu však dovoliť, aby vás úplne ovládal a zväzoval vám ruky.

Aby ste dokázali prekonať strach, najprv si musíte pripustiť, že skutočne máte strach. Ak stojíte pred určitým rozhodnutím, z ktorého máte strach, predstavte si to najhoršie, čo sa vám môže stať. Často sa stáva, že ani ten najdesivejší scenár napokon nie až taký zlý, ako si ho predstavujeme. Dôverujte svojmu rozhodnutiu a posilníte si tým aj vaše sebavedomie.

5. Žiadny plán

Aj vám sa už niekedy stalo, že ste sa rozprávali s niektorými z vašich priateľov či známych a pri otázke na ich plány, ste sa dozvedeli len toľko, že žiadne nemajú? Bohatí ľudia však veľmi dobre vedia, že vždy potrebujú nejaký plán. S ním si dokážu naplánovať svoje budúce príjmy, úspory, investície a čo je asi najdôležitejšie, tak aj penziu.

V rámci plánu si stanovia cieľ i stratégiu, na ktorú sa následne sústredia. V prípade, že to vyplynie z aktuálnych okolností, sú vždy pripravení zmeniť svoj plán a sústrediť pozornosť iným smerom.

Zmena v myslení

Mnohí ľudia nikdy nezbohatnú, pretože sú presvedčení o tom, že peniaze sú zlé a menia charakter ľudí k horšiemu. Ak aj náhodou zbohatnú, peňazí sa po čase zbavia, pretože ich podvedomie im bude našepkávať, že sú zlí preto, lebo sú bohatí. Toto je často jedna z kľúčových prekážok na ceste za finančným úspechom. Pravdou však je, že peniaze ešte nikdy nikoho nepokazili. Ak niekto nemá dobrý charakter, môžu na to viac poukázať, no nikdy z nikoho nespravia horšieho človeka, ako bol predtým, než zbohatol.

Ľudia so správnymi hodnotami a dobrým charakterom dokážu použiť peniaze správnym spôsobom a ich motívom na ceste za bohatstvom je pomoc sebe a iným k lepšiemu a šťastnejšiemu životu.