Či už ide o firmu, ktorá vyrába nejaké produkty, alebo o väčší e-shop a pod., skladové priestory sú nutnosťou. Mať dobre fungujúci sklad však nie je len o tom nájsť vhodnú budovu na vhodnom mieste (aj keď to je prvou úlohou).

Logické usporiadanie skladovaného tovaru

Aby mohol sklad efektívne fungovať, je dôležité detailne naplánovať, ako to v ňom bude vyzerať. Odmyslime si teraz sociálne zariadenie, „kanceláriu“, či kuchynku (čo sú taktiež súčasti skladu) a zamerajme sa čisto na rozvrhnutie priestoru na skladovanie tovaru.

V prednej časti bude priestor na príjem a expedíciu tovaru. Dostatok priestoru totiž musí byť nielen pred priemyselnými garážovými bránami, ale aj za nimi, minimálne pre to, aby bolo možné bezproblémové manévrovanie s manipulačnou technikou. Okrem toho je dobré sem umiestniť tovar, s ktorým sa najčastejšie manipuluje.

Zvyšok skladu bude zameraný na skladovanie všetkého ostatného tovaru. Dobré však je navrhnúť si systém, podľa ktorého bude tovar rozmiestnený.

V závislosti od charakteru tovaru môže rôznym skladom vyhovovať rôzne delenie, napríklad podľa typu, či určenia tovaru, ale do úvahy možno brať aj obrátkovosť, či prípadné dátumy exspirácie a iné faktory.

Vhodné regály aj osvetlenie

Dôležitý je aj výber vhodných regálov. Ten prísne podlieha tomu, čo sa v nich bude skladovať. Majoritou pravdepodobne budú paletové regály, ktoré sa vyrábajú v rôznych prevedeniach a tak je možné ich prispôsobiť na skladovanie takmer čohokoľvek. Určite sa však v sklade nájde aj rôzny drobnejší tovar, na ktorý sú zase vhodné policové regály.

Dôkladne plánovanie vopred je dôležité nielen pre nájdenie najideálnejšieho rozmiestnenia skladu, ale aj pre to, aby mohlo byť v sklade navrhnuté čo najvhodnejšie spoľahlivé priemyselné osvetlenie. V skladoch totiž na výber a rozmiestnenie svietidiel vplýva nielen prísun denného svetla, ale aj samotné rozmiestnenie regálov, uličiek a pod.


  • Zdroj obrázka: WavebreakmediaMicro / Stock.adobe.com