Jedným z hlavných cieľov každej firmy je dosahovať určitý zisk. Veď so stratou sa donekonečna fungovať nedá. V jednoduchosti môžeme povedať, že zvýšiť zisk sa dá dvoma spôsobmi: zvýšením výnosov alebo znížením nákladov.

Investície, ktoré z dlhodobejšieho hľadiska zvýšia výnosy

Samozrejme, v skutočnosti je všetko zložitejšie a oveľa viac „prepletené“. Napríklad cesta k navýšeniu predajov a tým pádom aj k zvýšeniu výnosov môže viesť cez investíciu do niečoho, čo firme pomôže tie predaje navýšiť.

Určite vám teraz napadol hlavne marketing a šikovná stratégia zameraná na podporu predaja. Ako príklad však môžu poslúžiť aj potrebné investície pre získanie certifikátu ISO 9001. Áno, ISO 9001 cena sa vám vráti zvýšením prestíže v očiach potenciálnych zákazníkov, keďže fakt, že firma získala tento certifikát, je určitou značkou kvality, ktorú zákazníci veľmi dobre poznajú.

Znižovať náklady treba hlavne rozumne

Poďme ešte k tomu znižovaniu nákladov. Škrty, tie nemá rád nikto, ale pre optimalizáciu chodu firmy sú často nevyhnutné. Ak sa firma rozhodne šetriť, najdôležitejšie je, aby vedela, kde má zmysel šetriť a kde nie.

A taktiež je dôležité uvedomiť si, že aj pár eur ušetrených tu a tam dokáže vytvoriť značnú sumu ak sa takéto „drobnosti“ spoja.

Áno, je náročnejšie nájsť viacero vecí, na ktorých sa dá ušetriť menšia suma ako zoškrtať jednu položku, ktorá je naozaj vysoká, ale prvá možnosť často stojí za tú námahu naviac, pretože sa výrazne nezasiahne do tej jednej zložky výdavkov firmy.

Ako príklad môžeme uviesť povinné zmluvné poistenie (PZP) firemných vozidiel. Ponúka ho veľa poisťovní s rôznymi cenami a aj keď rozdiel medzi najdrahším a najlacnejším PZP nemusí byť na prvý pohľad pre firemný rozpočet ničím zásadným ak nájdete viacero takýchto položiek, na ktorých môžete ušetriť menšie sumy, ich spojením je možné dosiahnuť výraznejšie zníženie nákladov.


  • Zdroj obrázka: Sergei / Stock.adobe.com