Mnohí z nás si spájajú úspech s rozvojom nadobudnutých zručností a vrodeného talentu. Niektorí si následne kladú otázku, prečo nie sú ešte úspešní, keď majú talent a ovládajú rôzne zručnosti. Pravdou je, že na svete je naozaj veľké množstvo šikovných ľudí, no skutočný úspech dosiahne len minimálne percento z nich.

Vplyv úspechu na život

Nedávno som písala o tom, že niektorí ľudia majú strach z vlastného úspechu a preto sa stáva, že ho doslova sabotujú. Obávajú sa najmä vplyvu, ktorý môže mať úspech na ich ďalší život. Úspech by mal byť vždy spojený s určitým účelom a posolstvom. Môžeme ho pomyselne rozdeliť na dva brehy rieky. Na jednej strane stojí zodpovednosť a na druhej túžba po zmysluplnom živote. K naplneniu však dochádza až vtedy, keď je úspech sprevádzaný veľkorysosťou a pomocou iným.

Každý z nás je jedinečný a disponuje potenciálom stať sa úspešným v akejkoľvek oblasti. Úspešní ľudia sú autentickí a každý z nich je niečím výnimočný. Existujú však určité návyky, ktoré by ste pri hlbšom výskume našli u väčšiny z nich. Tie vám môžu poslúžiť ako inšpirácia na ceste za vaším vlastným úspechom. Niektoré z nich vám teraz predstavím v nasledujúcich riadkoch.

úspech

Vždy začnite od seba

Ak túžite robiť lepšími životy iných ľudí, najprv musíte začať sami so sebou. Pozitívna zmena vychádzajúca zvnútra má následne obrovský dopad na ľudí vo vašom okolí. Je pritom potrebné úprimné nahliadnutie do vášho vnútra a uvedomenie si pozitívnych i negatívnych vlastností. Pri takomto pohľade uvidíte, prečo sa vám v živote dejú veci, ktoré vám prekážajú alebo s ktorými nie ste spokojní a naopak. Nemusí to vždy byť príjemné, ale je to nevyhnutný krok na ceste lepšieho sebapoznania.

Obráťte negatívne na pozitívne

Závisť, netrpezlivosť, hnev, žiarlivosť a ďalšie negatívne vlastnosti sú tými najhoršími emocionálnymi jedmi, ktorými môže byť otrávené ľudské telo. V každom z nás sa nachádza i keď len tenké vlákno týchto emócií rozvinuté do viacerých úrovní. Nie je preto žiaduce popierať, že existujú. Namiesto toho ich obráťte na pozitívne. Nájdite spôsob ako otočiť závisť na veľkorysosť, netrpezlivosť na trpezlivosť a podobne pokračujte aj s ostatnými negatívnymi vlastnosťami, o ktorých viete, že ich máte. Keď to dokážete, budete sa cítiť oveľa lepšie a naplnenejšie.

Urobte si návyk z rešpektu

Možno sa teraz trošku čudujete, ako možno urobiť návyk z rešpektu. Mnohí ľudia reagujú na uvedené so slovami, že buď niekoho rešpektujú alebo nie. Každý z nás má svoj vlastný príbeh a za sebou má inú cestu. Či sa vám páči alebo nie, je dôležité s každým zaobchádzať rovnakým spôsobom – s rešpektom. Je dôležité ukázať srdečnosť a ak to z nejakého dôvodu nedokážete, je dobré radšej ostať potichu. Nikomu totiž nepomôže, keď sa s ním bude jednať bez rešpektu. Ak sa budete k iným ľuďom správať s rešpektom, budete ich inšpirovať k rovnakému chovaniu. Najviac nás totiž ovplyvňujú práve tí, ktorých obdivujeme.

Hľadajte vždy to dobré

Tento návyk je nesmierne dôležitý pre budovanie pevných a zmysluplných medziľudských vzťahov v osobnom i profesionálnom živote. Vždy sa snažte v ľuďoch vidieť ich dobré stránky. Nenechávajte sa unášať skúsenosťami, súdmi a presvedčeniami iných. Prijmite fakt, že v každom človeku sa nachádza niečo dobré. Keď to dokážete, sami začnete rásť. Aj tu pritom platí, že začať treba vždy od seba. Nájdite v sebe dobré stránky a otestujte si ich napríklad pri jednaní so zložitými ľuďmi a v problematických situáciách.

Doprajte (si) čas

Jednou z najcennejších charakterových vlastností je trpezlivosť. Ak vidíte, že je niekto v strese, doprajte mu čas, aby sa vydýchal. Doprajte čas aj sebe pri zložitých rozhodnutiach a doprajte ho aj ľuďom vo vašom okolí a tým, na ktorých vám záleží a ktorých milujete. Hovorí sa, že čas je liekom na všetky choroby a táto stará pranostika má určite veľký význam aj v súčasnosti. Keď ľuďom doprajete čas, ukazujete im tým, že vám na nich záleží a že si ich ceníte. Zistenie, že pre niekoho veľa znamenáte, je pritom to najkrajšie, čo mu môžete dať.

Úsmev ako dar

Úsmev roztápa ľady a otvára aj tie dvere, od ktorých ste stratili kľúč. Existuje toľko vecí, za ktoré môžeme byť všetci vďační a ktoré nás robia šťastnými každý deň. Pripomínajte si ich každý deň a usmievajte sa pritom na seba a iných ľudí. Život je výzva a aby bol skutočne naplnený, musíme mať pozitívny účel. V celom tomto procese sa zároveň učíme odolnosti pri prekračovaní prekážok, ktoré nám pripraví. Úsmev nám dáva silu pomáhať a prekonávať ich s väčšou ľahkosťou.

Vďačnosť

Je dôležité byť vďační za všetko, čo život ponúka. Emócie sú prenositeľné, čo znamená, že váš pozitívny postoj, srdečnosť, láska a vďačnosť sa rozprestiera všade okolo vás a tieto pocity sú nákazlivé aj pre ľudí vo vašom okolí. Vďačnosť pritom treba zachovávať aj v čase, kedy k nám osud nie je štedrý. Vtedy je dôležité obrátiť bolesť v lásku a iné pozitíva. Použite poznanie, ktoré ste získali v ťažkej situácii a ostatní možno tiež zbadajú svetlo na konci ich tunela.

Ako som už v úvode naznačila, dosiahnutie úspechu je jedna vec a mať vplyv na iných je niečo celkom iné. Úspešní ľudia sa snažia žiť tak, aby mali pozitívny vplyv na iných. Ak túžite po zmene vo vlastnom živote a životoch iných ľudí, výsledkom bude väčšia schopnosť dávať, viesť iných, čo sa odrazí vo vašom osobnom i profesionálnom živote.