Bez ohľadu na to, aké skúsenosti sme už v živote nadobudli a ako efektívne si dokážeme zorganizovať veci v našom profesionálnom fungovaní, neustále budeme narážať na nové a nové prekážky. Pokojne si pritom môžeme myslieť, že sme si už osvojili dostatok dôležitých zručností a naučili sa všetko, čo k našej práci potrebujeme. Avšak práve v tejto chvíli nás prekvapí úplne nová neočakávaná výzva, ktorá nás núti opäť sa ponoriť do tajomných vôd skúmania, štúdia a získavania nových skúseností. Ak je aj vám táto situácia povedomá, verte, že sa nachádzate na tej najsprávnejšej ceste životom. Náš život totiž v žiadnom prípade nie je statický. Je to dynamický proces plný rôznych dobrodružstiev a neprebádaných kútov, ktorý nám poskytuje množstvo úžasných príležitostí opustiť našu zónu pohodlia a s vášňou sa vydať za novými skúsenosťami.

Nový pohľad na vec

Mnohí z nás sa však na tieto dôležité a úžasné životné lekcie nepozerajú ako na potenciálne pozitívne výzvy a príležitosti na zber skúseností, skôr ich považujú za problémy, ktoré ich obťažujú a zbytočne zamestnávajú ich pozornosť. Celý tento postoj je ťaživý a rovnaká je aj energia, s ktorou sa následne púšťame do riešenia zdanlivo komplikovaných situácií. Ak však túžime vnímať tieto situácie s ľahkosťou, musíme sa na ne pozrieť ako na skutočné príležitosti na rast a rozvoj našich zručností. Ak sa budeme tešiť a náš postoj k danej výzve bude pozitívny, bude nás pritom sprevádzať aj pozitívna energia a s ňou spojená radosť a ľahkosť. Niektorí z nás tvrdia, že to nedokážu alebo je to príliš zložité.

Pravdou je, že každý z nás má možnosť slobodnej voľby. Ak chceme zažívať pozitívnu energiu a tešiť sa zo vzniknutých situácií, tak ich budeme prežívať presne takýmto obohacujúcim a povznášajúcim spôsobom. V prípade, že sa rozhodneme pre opačný variant, je to naše výsostné právo slobodného človeka ísť týmto smerom aj so všetkými jeho následkami. Každá sitácia bude pre nás tak zložitou, akú zložitosť jej sami prisúdime, každý z nás má v každej sekunde nášho bytia možnosť slobodnej voľby. Všetko je len uhol pohľadu, ktorý si u niekoho vyžaduje len trochu, u iného viac cvicku. Ak však niekto tvrdí, že to tak nie je, je to len obyčajná výhovorka a zrejme aj veľmi hlboko zakorenený strach zo zmeny, odmienutia, úspechu, neúspechu a iného, ktorý zatieňuje našu životnú cestu.

Rozmeňme si to na drobné

Mnohí z nás sa boja menších či väčších výziev alebo prekážok, ktoré musia každý deň prekonávať vo svojich osobných aj profesionálnych životoch. Ruka v ruke s týmto strachom ide ešte pohodlnosť, ktorú možno po rôznych druhoch závislostí označiť ako “metlu ľudstva”. Mnohí z nás sú neuveriteľne pohodlní meniť veci vo svojich životoch a učiť sa nové. Pohodlnosť je tak nastolená príčina, ktorej následkom je stagnácia.

Ak stagnujeme, stojíme na mieste a z pohodlnosti a väčšinou aj prítomného skrytého strachu, ignorujeme všetky prichádzajúce podnety, ktoré nás upozorňujú na to, že by sme sa mali začať posúvať smerom vpred. Tí z nás, ktorí sa napokon aj odhodlajú vydať sa na cestu prekonávania prekážok, sa často zastavia v polovici cesty, pretože narazia na ďalší problém, a tým je nedostatok trpezlivosti. Rýchle technológie, rýchle pôžičky, rýchle občerstvenie, rýchle lásky a takto by sa dalo pokračovať ešte ďalej. Zdá sa, akoby sa rýchlosť stala novým fenoménom, ktorý nás prenasleduje na každom kroku.

Nechce sa nám čakať v rade v obchode, ani trpezlivo prekonávať prichádzajúce prekážky. K tomu možno povedať len toľko, že rýchle technológie sa zatiaľ tešia veľkej popularite, ako je to však v skutočnosti s rýchlymi požičkami, rýchlou jazdou autom a rýchlymi láskami, už vedia mnohí z nás. Každý veľký problém alebo výzva sa skladá z menších častí, ktoré je najprv potrebné rozpoznať a potom postupne vyriešiť, prekonať, pričom sa pomalými krokmi posúvame k želaným výsledkom. Aj tu tak možno poukázať na jedno staré a múdre príslovie – “trpezlivosť ruže prináša”.

Nie sme na to sami

Ďalšou prekážkou, ktorá stojí v cestu nášmu napredovaniu a prekonávaniu prekážok v práci i osobných životoch, je pocit, že na všetko sme sami alebo že niektoré veci musíme zvládnuť úplne sami. Je pravda, že náš rast je naša výsostná záležitosť, nikde však nie je povedané, že nám pritom nemôže ktokoľvek pomáhať. Ba, naopak, častokrát je žiaduce, aby nás pritom niekto viedol a smeroval správnym smerom. Ak máme pocit, že daná úloha, nech je akéhokoľvek charakteru, rozmeru či podoby, je na nás v danej chvíli priveľa, je potrebné hľadať pomoc alebo aspoň inšpiráciu u niekoho, o kom vieme, že by nám s ňou vedel pomôcť.

Nikdy, ani na chvíľu, nie sme na nič sami! Je prirodzenou ľudskou túžbou zdieľať život s inými a pomáhať. Každý z nás si nesie tento pocit v sebe, vo svojom najhlbšom vnútri. Nemusí to však mať hneď podobu učiteľstva či mentorstva. Stačí, ak pomôžeme kolegovi v práci s formulovaním vety alebo mu odnesieme papiere o poschodie vyššie, pretože tam práve ideme. Rovnaké platí aj pre náročnejšie životné aj pracovné úlohy. Skôr či neskôr sa vždy sa nájde niekto, kto je schopný a ochotný nám pomôcť.

Rozprúdi sa tým energia dávania a prijímania a celé riešenie výzvy sa ihneď stane oveľa radostnejšie a ľahšie. Nebojme sa preto žiadať o pomoc. Niekde na “opačnom konci budovy” čaká človek, ktorý má presne to, čo my potrebujeme a čaká len na to, aby nám to mohol odovzdať. Neznamená to však v žiadnom prípade preniesť celú zodpovednosť za naše záležitosti na niekoho iného. To by už bolo porušenie princípu rovnováhy a takto nastolená príčina by už len čakala na následok, ktorý by sa skôr či neskôr v negatívnej podobe obrátil proti nám.

Niekoľko slov na záver

Každý z nás sa stretáva v živote s rôznymi výzvami na profesionálnom i súkromnom poli. Je však len na nás, či ich prijmeme ako radostné príležitosti na získavanie nových skúseností a nadobúdanie zručností, alebo ich budeme považovať za obťažujúce problémy. Želám nám všetkým veľa radosti pri zdolávaní malých aj veľkých výziev, aby sa stali radostnou súčasťou našich životov a priniesli nám množstvo potešenia a naplnenia. Každý zdolaný vrchol, aj ten najmenší, nám prináša nádherný pocit slobody, radosti, lásky a plnosti.