Potreba chrániť životné prostredie sa týka nás všetkých. Jednotlivcov, štátov, ale aj firiem. Ostaňme však teraz pri firmách. Nie každá firma k tomu pristupuje s rovnakým záujmom, či vážnosťou. Avšak tie firmy, ktoré chcú v tomto ohľade robiť maximum, sa na nedostatok možností sťažovať nemôžu.

Schéma EMAS je vhodný nástroj na zlepšenie environmentálneho prostredia

Aj jedným z cieľov politiky EÚ v otázke ochrany životného prostredia je podnietiť firmy, aby využívali rôzne systémy environmentálneho manažérstva, ktoré sú taktiež prostriedkom, ako znižovať negatívny vplyv na životné prostredie. Nejde však „len“ o zlepšovanie environmentálneho správania.

Ruka v ruke ide s ochranou životného prostredia aj úspornejšie využívanie energií a zdrojov. V časoch energetickej krízy sa tak ekologickejšie správanie stalo oveľa viac ekonomickejším ako tomu bolo v minulosti.

Dalo by sa povedať, že to je aspoň jedna výhoda súčasnej situácie na trhu s energiami: ekologickejšie sa začnú správať aj firmy, ktoré doteraz túto potrebu ignorovali.

Zo strany EÚ je záujem hlavne o to, aby sa firmy zapojili do schémy EMAS, ktorá vznikla už v roku 1993. Táto schéma pre environmentálne manažérstvo a audit je nástrojom pre firmy, ale aj iné organizácie a slúži na hodnotenie environmentálneho správania, podávanie správ o ňom a samozrejme, jeho zlepšenie.

Vy ešte stále používate igelitky?

Samozrejme, dbať o životné prostredie sa dá aj každodennými „drobnosťami“. Zoberme si napríklad plasty. O škodlivosti množstva plastov, ktoré vyrábame a používame, nemusíme diskutovať. A pritom obmedziť ich používanie nemusí byt vôbec zložité.

Predajne napríklad môžu namiesto igelitových tašiek ponúkať zákazníkom látkové tašky, na ktoré je možné dať urobiť dokonca aj potlač tašiek. Zákazníci, ktorí ich budú naozaj potrebovať, si ich kúpia a keď pôjde o kvalitné tašky, budú ich aj ďalej využívať, čím budú v podstate robiť reklamu danej firme.


  • Zdroj obrázka: fizkes / Shutterstock.com