Podnikanie je atraktívne pre veľké množstvo ľudí. Veď kto by už len nechcel byť svojim vlastným šéfom, robiť každý deň to čo má rád a realizovať svoj sen? Veľkú rolu pritom zohráva aj vidina zárobku, ktorá je pri úspešnom podnikaní vyššia, ako pri klasickom zamestnaní.

Či už však ide o začínajúceho živnostníka alebo skúseného veterána, každý podnikateľ by rád  svoje podnikanie rozbehol prostredníctvom úveru od banky. Získať úver však nie je také jednoduché, ako pri klasickom zamestnaní. V tomto článku si napíšeme, čo všetko musí živnostník splniť, aby získal úver

Dostatočná výška príjmov

Z pohľadu banky je živnostník fyzická osoba s predmetom podnikania, kvôli čomu je vnímaný ako bežný žiadateľ o úver. K rozdielom dochádza až pri vlastnostiach úveru, ktoré sa posudzujú podľa príjmov a výdavkov živnostníka.

Príjmy a výdavky živnostníka sú základným ukazovateľom platobnej schopnosti. Dokladovanie pomocou všetkých daňových priznaní, faktúr, zmlúv, bločkov a šekov banka dokáže posúdiť, či je živnostník schopný splácať úver.

V prípade, ak má živnostník nedoplatky, či už na daňovom úrade, sociálnej a zdravotnej poisťovni, na colnom úrade alebo nespláca existujúce či  predchádzajúce úvery, banka mu peniaze neposkytne.

Pri úvere, ako je pôžička 10000 eur si banka taktiež môže vyžiadať krytie svojho úveru formou založenej nehnuteľnosti. Pokiaľ živnostník nedokáže kryť úver pomocou nehnuteľnosti, banka mú úver neposkytne.

Dĺžka doby podnikania

Po platobnej schopnosti rozhoduje aj minimálna doba existencie živnosti. Tú má každá banka stanovenú inak, všeobecne však platí, že by živnosť mala existovať minimálne 6 mesiacov. V prípade, ak živnostník nepodniká aspoň 6 mesiacov, môže v banke požiadať o klasický spotrebný úver ako fyzická osoba. Najlepšie je, ak má živnostník účet priamo podnikateľský účet v banke, v ktorej žiada o úver, ako napr. mBank Biznis účet.

Zhrnutie

Pre získanie úveru živnostník potrebuje:

  1. minimálne 6 mesiacov podnikať,
  2. mať zdokladované všetky svoje príjmy a výdavky,
  3. mať splatené všetky svoje predchádzajúce a existujúce záväzky.

Pokiaľ živnostník úver nutne nepotrebuje, je lepšie si nepožičať a radšej si na plánované výdavky našetriť. Banka sa totiž so živnostníkmi, ktorí nesplácajú svoje pozdĺžnosti nehrá a svoje peniaze vždy dostane naspäť.