Ekonomický tiger ani krajina neobmedzených možností z nás nebude, no za národ neveriaci v lepšiu budúcnosť by sme sa pasovať nemuseli.

Napriek tomu, že finančné pomery mnohých Slovákov nie sú ideálne, podiel ľudí veriacich v lepšiu ekonomiku dosahuje sotva pätinu.

Podiel Slovákov dôverujúcich v zlepšovanie ekonomickej situácie je stále nízky. Našinec sa akosi bojí žiť v pozitívnom duchu a s vierou v lepší zajtrajšok pozerať na materiálnu stránku života.

Možno aj to je dôvodom, pre ktorý podiel optimistov stúpa príliš pomaly a aj napriek rastu z posledných mesiacov ešte stále neprekročil pätinu.

Aspoň tak to vyplýva z prieskumu Spotrebiteľský barometer, s ktorým nedávno prišla Poštová banka v spolupráci so ŠÚ SR.

18% opýtaných verí v zlepšenie ekonomiky

Ako je už pri Spotrebiteľskom barometri zvykom, analytici sa snažili vypátrať, koľkí Slováci veria v postupné zlepšenie ekonomiky.

Výsledky príliš nepotešili, nakoľko opäť potvrdili, že rast očakáva len hŕstka z nás. 18% podiel optimistov je na člena eurozóny slabým výsledkom a ako cena útechy nestačí ani 38% podiel tých, ktorí nečakajú ani rast, ani pokles.

„Iba“ štvrtina očakáva rast nezamestnanosti

O niečo lepšie výsledky vyplývajú z hodnotenia očakávaní v otázke nezamestnanosti. Tu sa k pozitívnemu postoju hlási až 34%, ktorí dúfajú v jej pokles.

Rovnaký počet opýtaných sa stotožnilo s názorom, že nezamestnanosť ostane na rovnakej úrovni. Pesimistické scenáre o napĺňaní úradov práce ďalšími nezamestnanými sa tak týkajú „iba“ necelej zvyšnej štvrtiny.

Viac ako polovica sa bojí zdražovania

ŠÚ si posvietil aj na vnímanie inflácie a postupného zvyšovania cien. Pri otázke, či počas roka očakávame zdražovanie, sa naplno prejavili naše typické obavy, čo potvrdzuje až 57% podiel opýtaných. 16% z nich totiž predpokladá, že ceny porastú ešte rýchlejším tempom ako tomu bolo vlani. Očakávania inflácie vyššej, aká je v skutočnosti, tak spotrebiteľov mátajú naďalej.

V porovnaní s inými krajinami máme stále čo doháňať. Nielen po ekonomickej stránke, ale hlavne v schopnosti pozerať na ekonomickú situáciu s väčšou dôverou.

Necelá pätina ľudí očakávajúcich zlepšenie je totiž dosť málo, čo jasne ukazuje, že Slovensko má blbú náladu.

To však nie je nič nenapraviteľné a zmenou postoja sa môžeme naladiť omnoho pozitívnejšie.