Úvod Finančná gramotnosť Bohatí bohatnú rýchlejšie lebo nesporia. Investujú!

Bohatí bohatnú rýchlejšie lebo nesporia. Investujú!

Viacero svetových, ale aj našich vlastných analýz hovorí, že bohatí ľudia sú ochotní riskovať pri zhodnocovaní peňazí viac, ako zvyšok populácie. Inak povedané, menej sporia a viac investujú. Je to jeden z dôvodov, prečo majetnejší ľudia bohatnú rýchlejšie ako stredná trieda.

1817

Viacero svetových, ale aj našich vlastných analýz hovorí, že bohatí ľudia sú ochotní riskovať pri zhodnocovaní peňazí viac, ako zvyšok populácie. Inak povedané, menej sporia a viac investujú. Je to jeden z dôvodov, prečo majetnejší ľudia bohatnú rýchlejšie ako stredná trieda.

Globálna ekonomika sa po kríze zotavuje, ekonomické ukazovatele naznačujú, že aj eurozóna obnovila rast a výrazne kleslo riziko jej rozpadu. Menová politika ECB spôsobila rast cien dlhopisov a najvýznamnejšie akciové trhy v USA sa pohybujú na historických maximách.

Ceny nehnuteľností v mnohých regiónoch sveta dosahujú predkrízovú úroveň a možno vďaka poučeniu z minulých období sa, paradoxne, darí aj alternatívnym investíciám. Na prvý pohľad ide o takmer investičný raj. Pôsobí to až dojmom, že investor ani nemôže urobiť chybný krok.

Zarábať ako Milionár

Skutočnosť je, žiaľ, trochu odlišná. Bežný človek na Slovensku necíti žiadny úžitok z rekordnej úrovne trhov. Príčinou je fakt, že väčšinou nevlastní žiadne investície. Nedokáže tak priamo profitovať zo solídneho zdravia a zo zlepšeného hospodárenia firiem, ani z obnovenej dôvery investorov v schopnosť vlád splácať záväzky. Malý je preňho aj celkový prínos z celkového rastu ekonomickej aktivity.

Prehľad vo financiách a aktívny prístup k vlastným financiám ide ruka v ruke s rastom bohatstva.

Z priaznivej situácie na trhoch profituje len úzka skupina ľudí. Tí bohatší. Väčšinu majetku majú alokovanú práve v akciách podnikov, v dlhopisoch a v nehnuteľnostiach. Nízko úročené sporiace účty a hotovosť u nich tvoria len štvrtinu z celkového bohatstva, a nie výraznú väčšinu ako u priemerného človeka. Vďaka za aktuálnu nízku infláciu (či dokonca, v slovenskom prípade, defláciu), ktorá aspoň neukrajuje všetko z ich minimálneho výnosu. Je to jeden z faktorov vzniku rozdielov v dynamike rastu bohatstva medzi milionárom a obyčajným človekom „milión“.

Bohatí ľudia majú spravidla väčšiu finančnú gramotnosť, aktívnejšie sa zaujímajú o možnosti zhodnotenia peňazí a spravidla majú aj dobrých investičných poradcov či privátnych bankárov. Uvedomujú si, že zdravá forma podstupovania rizika dokáže priniesť zaujímavé výnosy. Veria, že obozretný prístup k financiám je potrebný, pripomínajú však, že na prehnanom konzervativizme ešte nikto nikdy nezbohatol.

Finančna gramotnosť na školách

Som presvedčený, že takýto prístup by mal mať každý Slovák. Mal by sa viac zaujímať o svoje voľné peniaze v banke a rozširovať si finančný rozhľad. Dokonca si myslím, že finančná gramotnosť by mala byť súčasťou vzdelávania už na základných a stredných školách. A nielen to.

Mladých ľudí by sme mali viac viesť k tomu, aby svoju budúcnosť brali do vlastných rúk. Neuspokojiť sa s málom, ale snažiť sa získať viac. Pasivita a závisť nikomu nepomôže k lepšiemu životu. Vznikne tým jeden z predpokladov, ktorými sa zastaví roztváranie nožníc medzi sociálnymi vrstvami.

Prehľad vo financiách a aktívny prístup k vlastným financiám ide totiž ruka v ruke s rastom bohatstva. Človek, ktorý ho má, rýchlo pochopí, že ak chce byť bohatší, musí sa správať presne ako milionári. Znamená to, okrem iného, aj viac rizikovejších, a teda potenciálne výnosnejších aktív vo svojom portfóliu namiesto obyčajných vkladov v banke a tiež väčšieho podnikateľského ducha. Teda nebáť sa zobrať svoj osud do vlastných rúk.

AK SA TI ČLÁNOK PÁČIL, ZDIEĽAJ HO S PRIATEĽMI ?