Keď príde reč na strach, väčšina z nás si spojí túto emóciu s pochybením alebo zlyhaním. Len málokedy sa však hovorí o tom, že prekážkou nášho úspechu môže byť aj strach. Strach z toho, že dosiahneme stanovený cieľ a nakoniec aj skutočne uspejeme.

O čom sa však hovorí ešte menej, je skutočnosť, že pre niektorých ľudí môže byť strach z úspechu tou najväčšou bariérou v akomkoľvek ich napredovaní. Platí to pritom bez ohľadu na to, či sa jedná o ich profesionálny alebo osobný život. Možno máte aj vy známych, priateľov či rodinných príslušníkov, ktorých považujete za úspešnejších, ako si to oni sami pripúšťajú. Či dokonca patríte aj vy medzi týchto jedincov.

Možno sa vám už niekedy stalo aj to, že vám niekto povedal, že máte na viac. No vy sami ste tomu odmietali uveriť. Toto všetko sú len niektoré príklady toho, ako sa môže prejavovať strach z úspechu. Iným príkladom sú ľudia, ktorí doslova sabotujú svoju prácu a vynaložené úsilie tesne pred cieľovou páskou.

Úspech neprichádza vo vákuu

Väčšina z nás si veľmi dobre uvedomuje, že spolu s úspechom rastú aj naše očakávania, dopyt a viditeľnejšie sú aj rôzne prešľapy či pochybenia. Tieto znaky sú ale nevyhnutnou súčasťou akéhokoľvek rastu. Dobre to možno demonštrovať na príklade podnikateľa, ktorý prevádzkuje svoj biznis v pozícii živnostníka alebo jediného majiteľa obchodnej spoločnosti.

strach z úspechu

V tejto funkcii sa zodpovedá len sám za sebe a svojím zákazníkom, ktorých si získa a udrží vtedy, keď odvedie dobrú prácu. V úplne inej pozícii je však manažér, ktorý riadi tím niekoľkých ľudí. Ten už viac nie je zodpovedný len sám za seba, ale aj za svojich podriadených pracovníkov, s ktorými sa usiluje splniť stanovené korporátne ciele. Jeho zodpovednosť v takýchto prípadoch exponenciálne narastá, pretože okrem vyššie uvedených povinností musí splniť i kolektívne potreby svojho tímu.

Čoho sa vlastne bojíme?

Možno ste si aj vy teraz položili otázku, že ako je možné, že sa niektorí ľudia boja vlastného úspechu a čoho sa pritom vlastne boja? Strach z úspechu má takmer takú silu ako strach z pochybenia. Je to preto, že v tom momente prenikáme hlbšie do celej problematiky a ruka v ruke s tým vystupujeme z našej komfortnej zóny. Sme pritom nútení čeliť strachu z niečoho, čo je pre nás nové a nepoznané a o čom nevieme, aký bude mať dopad na náš ďalší život.

Ak ste už aj vy niekedy pocítili strach z úspechu, vedzte, že na tom nie je nič zlé. Strach z úspechu je rovnako prirodzený ako akýkoľvek iný strach. Je preto potrebné uvedomiť si, že je to určitá cena alebo daň, ktorú musíte zaplatiť za to, že sa v živote hýbete smerom vpred. Strach je pre každého z nás prirodzený. Je však dôležité vedieť, kedy nás už natoľko ovláda, že ostávame skutočne paralyzovaní. V tomto momente je potrebné zbystriť pozornosť a túto skutočnosť si uvedomiť. Až následne dokážeme tento strach prekonať a posunúť sa ďalej.

Dôležité je myslenie

Iným slovami to možno vyjadriť aj tak, že ak skutočne túžite v niečom uspieť, musíte to chcieť viac, ako sa chrániť pred týmto úspechom. Strach z úspechu nie je pocit, ktorý by bol povolený na sedadle vodiča automobilu. Je to len zastávka na vašej ceste za úspechom, ktorá vám umožní pripraviť sa na to, čo vás čaká. Ak ho prekonáte, zistíte, že radosť z úspechu je oveľa silnejším hnacím motorom, ktorý vás postupne privedie k ďalším stanoveným cieľom.

Počúvajte váš strach, často môže byť užitočným radcom, no nenechajte ho, aby vás pripútal k zadnému sedadlu za šoférom. Všetko dobré niečo stojí a inak to nie je ani s úspechom. Odmena, ktorá vás čaká na konci, je však určite adekvátnou za vynaložené úsilie.

Držíme vám palce! 🙂