Každý podnikateľ túži po tom, aby sa jeho produkt alebo služba udržali v mysliach ich zákazníkov po čo najdlhšie obdobie, respektíve navždy. Nemenej dôležité je, aby si naň spomenuli v správnu chvíľu, ktorá nastane vtedy, keď ho potrebujú kúpiť.

Väčšina ľudí zabudne až 90 % z toho, čo im prostredníctvom nášho produktu komunikujeme. V praxi to znamená, že naša značka, jej odkaz a všetko s ňou spojené, postupne upadne do zabudnutia. Čo sa však zachováva v mysliach ľudí, sú naše návyky, ciele a životné hodnoty spojené s konkrétnymi emóciami. V nasledujúcom texte si predstavíme tri spôsoby, ktoré môžu pomôcť tomu, aby sa ponúkaný produkt alebo služba uchovala v mysliach zákazníkov čo najdlhšie.

Skutočné spojenie

V minulosti firmy bežne tvorili rôzne predajné programy a kampane, ktoré však boli často až príliš vzdialené od skutočného života ľudí Ak sa však o svojich zákazníkov naozaj úprimne zaujímame a poznáme ich reálne životné radosti i starosti, tak sa s nimi dokážeme skutočne spojiť a ponúknuť im presne to, čo potrebujú. Takéto výrobky a služby a spolu s nimi aj ich predajcovia sa následne stávajú nezabudnuteľnými, pretože svojim zákazníkom prinášajú presne to, čo potrebujú.

Pravda víťazí

Tento slogan netvorí len názov jednej z úspešných slovenských skladieb. Je to zároveň prístup k životu, samotnému podnikaniu i zákazníkom. Produkt, ktorý má fantastickú reklamu, v ktorej sľubuje zázraky, nie je zložité predať. Sklamanie, ktoré však príde po zistení, že sľubované nie pravdou, spôsobí u zákazníka prvotné rozhorčenie, po ktorom nasleduje rozhodnutie o tom, že výrobok buď vráti alebo si ho už druhýkrát nekúpi. Postupom času sa hnev vytratí a výrobok upadne do zabudnutia. Ak sa chceme vyhnúť načrtnutému scenáru, je potrebné hovoriť o ponúkaných výrobkoch a službách pravdu. Len vtedy prídu zákazníci, ktorí oň skutočne stoja a veľmi pravdepodobne sa budú vracať aj v budúcnosti.

Vedieť povedať „nie“

Mnohí z nás túžia po tom, aby vychádzali s každým a mali bezkonfliktné vzťahy. Žiaľ, takýto prístup k životu často vedie k frustrácii a až príliš veľkému zaťaženiu sprevádzanému nepríjemným pocitom prepracovanosti. Nikto z nás totiž nie je supermanom, každý má k dispozícii len obmedzený čas a určitú pracovnú a vôľovú kapacitu. Naučiť sa povedať „nie“ je v tomto ohľade kľúčom k rovnovážnemu fungovaniu. Paradoxne tu platí, že nie kývanie na všetko, ale schopnosť postaviť za svoj názor robí ľudí nezabudnutými.

V súčasnom dynamicky sa rozvíjajúcom svete je veľmi dôležitá schopnosť prispôsobiť sa meniacim sa trendom. Konkurencia na trhu je veľká a je preto dôležité zaujať konkrétne publikum a vytvoriť z neho pravidelných zákazníkov, ktorí sa budú neustále vracať. Hodnoty ako snaha o pomoc, úprimnosť a čestnosť sa zároveň čoraz viac objavujú v rebríčku preferovaných faktorov u obchodníkov. Kvalitné služby a produkty, ktoré sú spojené s rôznymi emóciami, sú tak cestou, na ktorej sa môžeme stať nezabudnuteľnými v očiach našich zákazníkov a klientov.