Právo na život je jedným zo základných ľudských práv. Keďže nikto z nás netuší, aké nebezpečenstvo ohrozenia života na nás môže číhať, je dôležité sa do budúcna zabezpečiť životnou poistkou. Viete sa však dostatočne orientovať na trhu poisťovacích produktov? Tu je zopár základných bodov, ktoré treba ovládať.

Životná poistka znamená, že v prípade poistnej udalosti poisťovňa preplatí dohodnutú sumu vašej rodine. Jej cieľom je teda ochrana a zabezpečenie vašich blízkych v prípade smrti.

Vo všeobecnosti existujú 3 základné typy životných poistení, ktorými sú:

  • Rizikové životné poistenie – zamerané na finančnú ochranu vás a vašej rodiny v prípade vášho úmrtia v dôsledku choroby či úrazu, avšak nezahŕňa žiadne sporenie.
  • Kapitálové životné poistenie – spojenie životného poistenia a dlhodobého sporenia s istotou zisku.

Môže ísť o kapitálové životné poistenie pre prípad úmrtia alebo dožitia a poistený získa na konci poistenia sporením nadobudnutú sumu alebo ide o dôchodkové poistenie, pri ktorom sa získaný kapitál vypláca formou dôchodku.

  • Investičné životné poistenie – kombinácia životnej poistky a dlhodobého investovania peňažných prostriedkov do fondov, pri ktorom však hrozí určité investičné riziko.

Okrem základného poistného krytia si k životnému poisteniu môžete vybrať rôzne druhy pripoistení, ktoré vás ochránia aj v takých situáciách, na ktoré sa základná poistka nevzťahuje.

Ide o úrazové pripoistenie, ktoré sa vzťahuje na trvalé následky a smrť po úrazoch, zdravotné a nemocenské pripoistenie, ktoré pokryje náklady pri kritických chorobách, pri chirurgických zákrokoch a pri pobyte v nemocnici a pripoistenie nezamestnanosti, ak náhle prácu stratíte.

Ktorý druh životnej poistky je pre vás najvýhodnejší?

Mnohí sa pri uzatváraní poistenia zaujímajú aj o možnosť sporenia. Práve preto je rozšírené  investičné životné poistenie. Treba však vedieť, že investovanie so sebou prináša istú mieru rizika, preto, ak si chcete bez rizika šetriť do budúcna, využite radšej klasické sporiace produkty.

Pokiaľ chcete životné poistenie využívať za účelom jeho základnej funkcie, ktorou je poistenie zdravia a jeho ochrana pred rôznymi rizikami, najideálnejším riešením bude rizikové životné poistenie, ktoré je zamerané naozaj len na ochranu poistenca počas celého trvania poistnej zmluvy.

Vybrať si životnú poistku však môže byť zložitejšie, ako sa zdá, keďže na trhu je mnoho poisťovní a produktov, ktoré môžu byť istými svojimi parametrami pre vás výhodné. Pri výbere buďte teda obozretní, dôkladne si porovnajte jednotlivé produkty, rozdiely v ponúknutých službách a cenách poistení.

Ak si nie ste istí, či tento výber zvládnete sami, neváhajte vyhľadať pomoc poisťovacích odborníkov, ktorí vám poskytnú potrebné informácie a s voľbou poistenia vám určite ochotne pomôžu.

Prečo sa nechať poistiť?

Dôvodov pre uzatvorenie životného poistenia je viac. Základným z nich je fakt, že tak finančne zabezpečíte svoju rodinu. Výpadok príjmu v domácnosti nebude tak citeľný. Z toho vyplýva, že životné poistenie je ako stvorené pre živiteľov rodín.

Poistenec si uzavretím životného poistenia zaistí aj uľahčenie splatenia dlhov, ak dôjde napríklad v dôsledku úrazu k jeho práceneschopnosti, prinajhoršom k jeho smrti. Toto poistenie je tak určené aj pre tých, ktorí sú zaťažení hypotékou, úverom alebo leasingom.

Ako uzatvoriť poistenie?

Pred uzatváraním poistenia vykonajte analýzu vašich poistných potrieb za pomoci sprostredkovateľa poistenia, ktorý vám poradí pri výbere vhodného typu poistenia, kombinácie jednotlivých pripoistení, pomôže určiť primeranú sumu poistného a dĺžku poistnej doby.

Poistnú zmluvu uzatvárate vy ako klient poisťovne a v tomto vzťahu sa stávate poistenec. Súčasťou zmluvy sú presne definované poistné riziká, pre ktoré ste poistení a v prípade ich naplnenia vám alebo vašej rodine bude vyplatená dohodnutá finančná čiastka.

Okruh týchto rizík si môžete rozšíriť o vami vybrané druhy pripoistení a môžete tak byť chránení pred viacerými hrozbami. V zmluve je takisto uvedená osoba, ktorá je poverená na vyplatenie poistného, v prípade vášho úmrtia.

Poisťovňa sa bude pred uzavretím zmluvy pýtať na váš zdravotný stav a v prípade vyšších poistných súm bude vyžadovať aj lekársku prehliadku a vašu zdravotnú dokumentáciu. K zániku poistenej zmluvy môže dôjsť z vašej strany a to kedykoľvek, avšak najmä počas prvých rokov poistenia to pre vás môže byť skôr nevýhodné.

Poisťovňa vám môže vypovedať poistnú zmluvu iba v čase do dvoch mesiacov od uzavretia zmluvy alebo v prípade neplatenia poistného iba do troch mesiacov od jeho splatnosti. Neskôr ste už proti vypovedaniu zmluvy zo strany poisťovne chránení zákonom.

Pokiaľ ste už pevne rozhodnutí pre konkrétnu poisťovňu a nechce sa vám do nej chodiť, pokojne si môžete vybaviť poistenie online. Niekedy je však rozumnejšie obehať si viaceré poisťovne a vybrať si konečný produkt osobne.

Nech už sa rozhodnete akokoľvek, určite to však neodkladajte, pretože váš zdravotný stav sa môže zmeniť zo dňa na deň a vtedy už môže byť uzavretie poistenia zložitejšie.