Budovanie vlastného podnikania je náročný proces, pri ktorom sa nám môže veľmi ľahko stať, že nás úplne pohltí a jedného dňa sa prebudíme s vedomím, že sme mu venovali príliš mnoho. Aj v biznise tak platí, že vo všetkom by sme mali hľadať určitú rovnováhu. Z času na čas môžu nastať situácie, kedy nás bude práca potrebovať úplne celých. Po tomto období by však mal nasledovať oddych, počas ktorého sa zotavíme z predchádzajúceho vypätia a načerpáme nové sily i nápady do ďalšieho fungovania.

Niet nad vlastnú skúsenosť

Väčšina ľudí túži po vlastnom podnikaní najmä preto, že v mnohých smeroch nám poskytuje vytúženú slobodu. Stávame sa pri ňom pánmi svojho času aj financií a môžeme smelo realizovať naše sny. Kompenzáciou uvedených faktorov je však väčšia zodpovednosť za to, ako s tým všetkým naložíme.

Nejedného nováčika v biznise už nepríjemne prekvapila ťarcha tohto poznania. Treba si preto uvedomiť, že akákoľvek sloboda je neodmysliteľne spojená s väčšou zodpovednosťou. Slobodný človek je zodpovedný sám za seba a svoje konanie v každom jednom ohľade. V pozícii podnikateľov sme často zodpovední aj za množstvo ďalších ľudí, ktorých vedieme a s ktorými spolupracujeme. Aj napriek tomu, že väčšina podnikateľov má vytvorenú podpornú sieť ľudí, s ktorými sa môžu poradiť pri prijímaní náročných rozhodnutí, konečný verdikt je vždy len na nás.

Tí z nás, ktorí uvedený fakt už prijali a pre ktorých je sloboda skutočnou výzvou, zároveň z času na čas narazia na bod, kedy prídu na to, že túžia po ešte väčšej slobode. Inšpiráciu, ako sa možno posunúť o kúsok ďalej, nájdeme aj v nasledujúcich riadkoch.

Tréning

Už od útleho veku sa učíme, že opakovanou činnosťou dokážeme zdokonaliť nadobudnuté zručnosti, čoho výsledkom je kvalitnejšia práca a kratší čas, ktorý sme pri nej strávili. Uvedená rovnica pritom platí úplne vo všetkom. Ak chceme byť v niečom dobrí, musíme neustále trénovať.

Ak túžime po tom, aby boli lepší naši zamestnanci, musíme ich trénovať a viesť ich k uvedenému poznaniu. V tomto procese sa zároveň učíme chybovať, pričom chápeme, že je to nevyhnutná súčasť nášho rastu a zdokonaľovania sa. Tento pohľad prináša do našich životov motiváciu a inšpiráciu, ako kráčať ďalej a nevzdávať sa pri každom prešľape a pochybení. Tréningom sa z nás stávajú majstri v akejkoľvek činnosti, ktorú vykonávame.

Životná úroveň

Ak nie sme v podnikaní obozretní, ľahko sa nám môže prihodiť, že prídeme o všetko, čo sme doteraz vybudovali. Ďalším z problémov, s ktorým bojujú niektorí podnikatelia, je zvyšovanie životnej úrovne. Tento fakt nás následne núti viac pracovať a tráviť viac času generovaním nových a nových financií.

Existujú však medzi nami aj ľudia, ktorým to neprekáža, na druhej sa mnohí z nás točia v tomto bludnom kruhu, z ktorého nedokážu vystúpiť. Jedným z riešení je spomaliť v rozmachu životného štýlu a stúpajúcich nákladov, ktorý nám následne prinesie viac slobody. Iným riešením je nájsť ďalších ľudí alebo iný spôsob, ktorý nám zabezpečí pravidelnú tvorbu finančných prostriedkov a dopraje aj vytúženú slobodu. Osobne som priaznivcom druhého z uvedených spôsobov :-).

Prioritizácia a hranice

Väčšina podnikateľov si tiež uvedomuje, že zoznam našich pracovných a iných povinností nikdy nebude prázdny. V určitom momente, najmä v začiatkoch našej podnikateľskej dráhy, môže tento pocit vyvolávať skutočne nepríjemný tlak na to, že sme nikdy neukončili svoje povinnosti.

V tomto bode však neexistuje iná cesta, ako prijať tento fakt za celkom nový profesionálny štandard a status quo. Dôležité je pritom naučiť sa správne priorizovať, s čím neodmysliteľne súvisí budovanie nových hraníc. Naučiť sa povedať „nie“ je tak pre mnohých začínajúcich podnikateľov jednou z kľúčových výziev k prežitiu v neúprosnom a dynamicky sa rozvíjajúcom biznis prostredí.

Zhrnutie

Môže to znieť až paradoxne, najviac slobody však dokážeme získať práve prísnou disciplínou a platí to v súvislosti so všetkými vyššie uvedenými bodmi. Skutočná sloboda tak prichádza cez dočasný nedostatok slobody, ktorý dokážeme odstrániť. Celý tento proces nás posúva vpred a pomáha nám naplniť náš profesionálny i osobný život. Sloboda je úžasná v tom, že nás učí byť zodpovednými a konať sami za seba zodpovedne. To, čo si zasejeme, si neskôr aj pozbierame.

Ak s úrodou nie sme spokojní, vždy môžeme niečo zmeniť a skúsiť to znovu, až kým nedosiahneme výsledok, s ktorým budeme spokojní. Celý tento proces je fascinujúci a neustále nás posúva vpred. Aj pri neúspešnej úrode sa totiž vždy niečomu naučíme a dokonca oveľa viac, ako keď uspejeme. Dôležité je užívať si celú túto scénu a cestu a nielen samotný výsledok.