Každý z nás sa v živote už neraz ocitol v situácii, kedy bol odmietnutý. Tento pocit môže byť nepríjemný až zraňujúci a môže sa nás hlboko dotknúť, pretože naším prirodzeným prianím je byť milovaní a akceptovaní. V prvom kroku je však dôležité takto pristupovať sami k sebe. Mali by sme sa milovať a prijímať sa takí, akí sme so všetkými kladnými a zápornými vlastnosťami. Základom je, aby sme pritom nepotláčali žiadne pocity, ktoré vnímame a boli sme k sebe naozaj úprimní. 

Skutočné naplnenie totiž dosiahneme len vtedy, keď sami seba milujeme a akceptujeme sa so všetkými našimi vlastnosťami, radosťami, starosťami a prítomnými pozitívnymi aj negatívnymi pocitmi. Mnohí z nás však márne hľadajú tento druh naplnenia vo vonkajších podmienkach. Túžime byť súčasťou určitej komunity a zapadnúť medzi týchto jedincov, splynúť s vytvorenými spoločenskými štruktúrami, alebo byť uznávaní pre našu telesnú krásu, profesionálne zručnosti, šikovnosť či múdrosť. Týmto sa zároveň dostávame k spoločnému bodu a k tomu, čo majú spoločné strach z odmietnutia a sociálne siete.

Sociálne siete

Sociálne médiá sú efektívnym nástrojom komunikácie, avšak aj tu je vždy potrebné hľadať potrebnú rovnováhu. Mnohí z nás prepadli zdanlivému čaru týchto moderných a ľahko dostupných technologických vymožeností a ich prostredníctvom často hľadajú lásku, ocenenie a prijatie v externom prostredí. Možno teraz niektorí z nás krútia hlavou a prevracajú oči a vravia si, že mňa sa toto určite netýka. Ak ste sa náhodou pristihli, že to robíte, skúste sa ešte raz pre istotu zamyslieť nad tým, či Vám to predsa len niečo nepripomína. Mnohí z nás pridávajú na sociálne siete cielené príspevky so snahou byť videný a spojiť sa s inými, čo nám poskytuje ilúziu o tom, že sme niečím výnimoční a preto sme cenení, uznávaní a nie sme sami. Keď však daný post nezíska očakávaný počet ohlasov, lajkov či komentárov, dostaví sa rozčarovanie a sklamanie.

Často sa pritom objavia aj rôzne ďalšie pocity menejcennosti, viny a niekedy až beznádeje z budúcnosti. Inými slovami, aj v tomto prípade sa môžeme cítiť odmietnutí. Zobrazovanie ďalších príspevkov sa môže začať spájať so strachom z odmietnutia. Problém to predstavuje pre mnohých dospelých, avšak najohrozenejšou skupinou sú mladí ľudia, ktorí ešte nedokážu správne a vhodným spôsobom pracovať so svojimi pocitmi. Ak si u seba uvedomíme tieto pocity, je dôležité prijať ich existenciu, pretože ich potláčanie nám nepomôže. Môže nás zdanlivo oslobodiť na chvíľu, avšak pri ďalšej vhodnej príležitosti sa vynoria zo svojej skrýše, kde doposiaľ čakali na svoju príležitosť udrieť s ešte väčšou intenzitou. Je to preto, že túto lekciu sme zatiaľ nezvládli, len sme pocity s touto skúškou potlačili – “odložili na neskôr”.

Vyhľadanie odbornej pomoci môže byť dôležité

Je vždy vhodné vypočuť si ten hlas, ktorý nám našepkáva o nespravodlivosti, ktorá sa nám v danej situácii deje, nechať ho plynúť a postupne odísť. Na každého z nás však môže samozrejme platiť niečo iné, pretože každý z nás je jedinečný. Ak sú nepríjemné pocity príliš hlboké a pretrvávajú po dlhšiu dobu, je vhodné vyhľadať odbornú pomoc a spoločne so zvoleným odborníkom sa pokúsiť o ich pochopenie a spracovanie. Zároveň je dobré si pamätať, že tieto pocity sa môžu nachádzať vo viacerých “vrstvách”. Môže sa tak stať, že aj keď spracujeme jednu z nich, po čase objavíme ďalšie a budeme sa musieť postupne vyrovnávať aj s nimi. Preto opäť odporúčam, ak si na to niektorí z nás netrúfajú sami, je vhodné a často aj skutočne veľmi žiaduce, aby sme vyhľadali pomoc. Hľadanie pomoci a snaha pomôcť si nie je hanba a je to nesmierne dôležité v celom tomto procese!

Pohľad dovnútra

Pri bližšom pohľade do nášho vnútra zistíme, že každý z nás je unikátny, má talent na niečo iné alebo disponuje určitými jedinečnými zručnosťami. Pri prekonávaní pocitov z odmietnutia môže byť nápomocné pripomenúť si všetky naše kladné stránky a nadania a ďalej sa zamerať na prácu s nimi. Tento priestor tak možno využiť aj na prehodnotenie stanových osobných alebo profesijných cieľov. Ak máme pocit, že v niečom nie sme dobrí, vždy máme dve možnosti. Môžeme sa rozhodnúť, že tieto činnosti zanecháme a nebudeme im viac venovať pozornosť, alebo si zvolíme ďalšie vzdelávanie či prax v tejto oblasti. Niektorí z nás majú pocit, že stav, ktorý aktuálne zažívame, je končený a my sa už nemôžeme nikam posunúť. V dôskedku toho presvedčenia sa napokon rozhodnú, že to predsa len skúsia a následne sú veľmi prekvapení, ako to im ide.

Náš život nie je statický, je to nádherný a dynamický proces. Každé ráno sa doslova môžeme zrodiť ako noví ľudia a to isté platí aj o akýchkoľvek našich cieľoch. Môžeme ich pravidelne prehodnocovať a zmeniť naše súčasné smerovanie alebo pokračovať v tom, čo sme začali. Je pravda, že majstrami sa stávame, keď sa pravidelne cvičíme v jednej aktivite, ale nikdy nie je povedané, že nemôžeme byť majstrami hneď v troch zručnostiach naraz alebo že nemôžeme zvolenú aktivitu v polovici života úplne opustiť a začať sa venovať niečomu úplne inému. Takýto pohľad nám môže napomôcť aj k prekonaniu strachu z odmietnutia. Je pritom potrebné prijať fakt, že v prvom rade musíme prijímať sami seba a umožniť tak aj iným, aby nás tiež prijímali takých, akí sme. Dôležtié je pochopiť, že sa nemusíme akokoľvek meniť, aby sme sa komukoľvek zapáčili. Môžeme sa meniť, avšak tieto zmeny by mali vychádzať z nášho vnútra a mali by odrážať naše vlastné potreby. Musíme sa páčiť najmä sami sebe a vtedy dokážeme cítiť skutočné naplnenie z toho, akú cestu sme si zvolili.

Keď nevieme, čo nevieme

Ja si vždy snažím vidieť na danej situácii jej pozitívny prínos, avšak pri všetkej snahe aj napriek tomu niekedy nedokážeme vidieť “za roh”. Inými slovami to možno popísať aj tak, že nevieme, čo nevieme. Je to fráza, na ktorú som nedávno narazila a veľmi sa mi páčila, lebo je skutočne veľmi výstižná a tak si ju teraz požičiam aj do tohto článku. V praxi to znamená, že niekedy môže byť odmietnutie aj veľkým prínosom a výrazným pohonom, pretože nás posunie niekam, kam by sme sa nedostali v prípade, že by sme uspeli pri pôvodnej činnosti. My to však v danom momente nevieme a väčšinou až s odstupom času sme schopní uznať, že nová situácia nám v konečnom dôsledku priniesla oveľa viac alebo nás viac naučila.

Odmietnutie tak môže predstavovať otvorené dvere k úplne iným možnostiam, o akých sa nám ani nesnívalo. Takéto situácie, kedy dôverujeme správnej ceste, po ktorej kráčame, nás často privedú k ľuďom, na miesta a do situácií, v ktorých si povieme, že presne toto som hľadal. Táto dôvera v našu vlastnú intuíciu je veľmi posilňujúca a pomáha nám zbavovať sa aj strachu z odmietnutia. Ak si uvedomíme, že to, čo nás trápi, je strach z odmietnutia, môžeme si napríklad pomôcť tým, že tento pocit precítime a predstavíme si, ako pomaly odchádza preč aaž sa úplne stratí. Môžeme si pritom predstaviť, ako sa celý snegatívny cenár zmenil a my sme uspeli, prípadne, že sa nič nestalo aj napriek tomu, že nás odmietli. Takáto pozitívna vizualizácia je veľmi účinným nástrojom, ktorý nám môže pomôcť násjť dôveru v celú situáciu, aj v jej negatívny scenár.

Niekoľko slov na záver

Často si vôbec neuvedomujeme, že máme strach z odmietnutia. Túžime byť milovaní, ocenení, prijímaní a úspešní. Ako som už v úvode naznačila, dôležité je začať u seba. Ak milujeme sami seba a prijímame sa takí, akí sme, nepotrebujeme hľadať tento druh ocenenia vonku a tento proces sa odrazí v celom našom živote naprieč všetkými vzťahmi. Nebudeme hľadať situcáie a ľudí, na ktorých sme závislí. Namiesto toho budeme k sebe priťahovať to, čo odráža naše najvnútornejšie potreby a presvedčenia. Je to užásný proces, ktorý je však behom na dlhé trate. Takýto stav len málokedy dosiahneme z noci do rána. Možno povedať, že je to tvrdá práca, v rámci ktorej pracujeme sami na sebe a výsledky často vidíme až po určitom čase, ktorý sa líši od konkrétneho človeka. Niekto dosiahne rovným prístupom zmenu za mesiac, iný za rok. Dôležité je vytrvať a byť pritom k sebe láskaví, ak sa nám nepodarí dosahovať výsledky okamžite. Želám nám všetkým veľa úspechov na ceste za sebapoznávaní a v boji so skrytými strachmi.