Začínajúci podnikatelia sú vo väčšine prípadov plní nadšenia z nového profesionálneho života. Ktorý so sebou prináša prísľub časovej i finančnej slobody, ako aj možnosť plniť si sny a realizovať sa . Vstupom do vlastného podnikania sa však často vnárajú do neprebádaných vôd, ktoré ich môžu veľmi ľahko pohltiť. Veľké  vlny napokon nepotopia len tých, ktorí sa v nich naučia rýchlo plávať a dokážu využiť ich ohromnú silu. Už samotná predstava takejto plavby je pre mnohých ľudí desivá a odradí ich hneď na začiatku. Odvážlivci, ktorí to nevzdajú v tejto fáze, sa ocitnú na prahu školy podnikania. Bez toho, aby si podali špeciálnu prihlášku, začnú na tejto „ustanovizni“ študovať.

Vysoká škola života

Môžeme absolvovať rôzne druhy formálneho vzdelávania, napokon sa však najviac učíme až v samotnej praxi ako ryby hodené do vody. Naším najlepším učiteľom sú v tomto procese vlastné pochybenia a prešľapy, ktoré môžu byť menšieho i väčšieho charakteru. Cieľovou snahou preto nie je nerobiť chyby, pretože niečo také ani nie je možné. Dôležité je poučenie, ktoré je zakomponované v každej absolvovanej lekcii. Každý z nás je jedinečný a unikátne je preto aj každé jedno podnikanie.

Inšpiráciu, ako sa vyhnúť rôznym pochybeniam v podnikaní, môžeme hľadať aj u mnohých úspešných ľudí. Možno sa nám pritom podarí vyhnúť sa niektorým z nich, je však takmer isté, že bez prešľapov to živote jednoducho nejde. Každý z nás má pritom svoju vlastnú cestu, po ktorej kráča a na ktorej sa stretávame s rôznymi úskaliami a prekážkami, ktoré musíme zdolať my sami, aby sme sa dostali zase o kúsok ďalej. V tejto súvislosti však treba spomenúť, že už samotná cesta je cieľom a naším veľkým učiteľom. V nasledujúcich riadkoch si predstavíme niektoré chyby, ktorých sa často dopúšťajú nielen začínajúci podnikatelia a ktoré nám môžu poskytnúť inšpiráciu na zlepšenie na našej vlastnej ceste.

Porozumenie tomu, čo ľudí skutočne motivuje

Niektorí podnikatelia sa čudujú tomu, prečo majú takú vysokú fluktuáciu zamestnancov. Častým argumentom v týchto prípadoch býva, že ich pracovníci majú vysoké platy, ktoré pri inej činnosti alebo v inej organizácii nedokážu získať. Odchádzajúci zamestnanci však tento fakt väčšinou nespochybňujú. Čo teda motivuje týchto ľudí k odchodu a čo ich motivuje viac, ako vysoká finančná odmena? Jednou z najčastejších odpovedí je túžba po sebarealizácii. Ak by sme chceli túto odpoveď čo najviac zjednodušiť, tak pri rozmenení na drobné získame dva základné motivačné faktory, ktorými sú zmysel a cieľ.

pochybenia o práci

Mnohí ľudia túžia robiť niečo, čo bude pre mať väčší zmysel a táto činnosť je aj samotným cieľom, ktorý prináša potrebné naplnenie. Je preto jednou z najväčších výziev konkrétnych manažérov ukázať ľuďom, že to, čo robia, má skutočný zmysel. Aj keď je človek len malým kolieskom vo fabrike, je súčasťou veľkého celku a to, čo robí, má určitý význam. Tento proces možno realizovať prostredníctvom zdieľania korporátnych ideí aj vo veľkých podnikoch a leží na pleciach konkrétnych manažérov.

Dôležité je nesnažiť sa robiť všetko sám

Nezáleží na tom, ako veľmi sme šikovní a ambiciózni. Čas je len jeden a je preto potrebné ho rozumne rozdeliť. Správne určenie priorít a delegácia práce je z tohto pohľadu kľúčovou súčasťou akéhokoľvek úspešného napredovania. Polovicu úspechu prinesie, keď sa zameriame na činnosti, v ktorých vynikáme a ktoré si nás fyzicky skutočne vyžadujú. Všetko ostatné následne dokážeme delegovať. Spolu s delegáciou zároveň zdieľame naše myšlienky, na ktoré dostávame v relatívne krátkom čase dôležitú spätnú väzbu. Funguje to ako akýsi kolektívny brainstorming a v tomto móde dokážu fungovať nielen väčšie firemné oddelenia, ale aj menší podnikatelia i freelanceri.

V zálohe je potrebné mať vždy viac možností

Aj napriek tomu, že väčšina začínajúcich podnikateľov si celkom dobre uvedomuje riziká spojené s týmto profesionálnym pôsobením, mnohých dokáže prekvapiť nepravidelnosť finančného príjmu, ako aj nedostatok času. Niektorí sa preto rozhodnú pre hľadanie jedného väčšieho klienta, ktorý dokáže pokryť ich finančné potreby. Tento model je na jednej strane efektívnym riešením problému s nepravidelnými financiami a možno aj s nedostatkom času, má však aj svoju odvrátenú stránku.

Už na prvý pohľad totiž výrazne pripomína pracovnoprávny vzťah medzi zamestnávateľom a zamestnancom. Druhý problém môže nastať v prípade, keď jediný klient podnikateľa odíde a podnikateľ odrazu ostane bez práce. Pre tieto prípady je veľmi dôležité diverzifikovať portfólio klientov a aj činnosti, ktoré dokážeme vykonávať. Ak je to časovo príliš náročné, ďalšou z možností môže byť partnerstvo s iným subjektom alebo zamestnanie pracovníkov, prípadne spojenie síl s menšími freelancermi. V súčasnosti sa mnohí ľudia z rovnakej brandže voľne spájajú sa účelom realizácie konkrétneho projektu, pričom bežne netvoria jeden subjekt.

Výpočet rôznych prešľapov a pochyení je v bežnom fungovaní každého podnikateľa oveľa farbistejší, ako naznačujú vyššie uvedené príklady. Ako som už spomenula, každý z nás má svoju vlastnú cestu, na ktorej stoja špecifické prekážky ušité na mieru každému človeku. Je tak len na nás, ako sa s nimi popasujeme a aké ponaučenie si z danej lekcie odnesieme. Všetko ostatné nám môže slúžiť len ako inšpirácia, ktorú pri vlastnom konaní mofifikujeme pre naše vlastné potreby.